Nyní se připravuje nový motivační systém svozu. Ten by se měl zavádět právě v letošním roce. „Zvýšení ceny odsouhlasilo ještě minulé zastupitelstvo a případné snížení by se muselo řešit novou vyhláškou, což je poměrně zdlouhavý proces, proto od roku 2020 chystáme změny v oblasti svozu odpadu, které budou podle nás veřejnost motivovat k většímu třídění odpadu, což by se pak mělo projevit i ve výši částky za svoz,“ uvedla dobříšská starostka Jana Vlnasová.

Nově tak obyvatelé rodinných domů v Dobříši dostávají k vyzvednuté známce za svoz odpadu i pytle na třídění odpadu na první dva měsíce svozu. V dalších měsících bude výměna nový pytel za pytel plný. „Výhodu vidíme především v tom, že lidé nebudou muset s těmi roztříděnými odpadky ke sběrným hnízdům, ale dají jen k popelnici před dům a město je odveze,“ poznamenala dobříšská starostka.

Části obyvatel se snížení z týdenního svozu na čtrnáctidenní nelíbí a město dostalo už několik stížností. Nicméně podle údajů radnice čtrnáctidenní frekvenci svozu v letech 2017 a 2018 využívalo téměř 60 procent obyvatel. Podle vedení města se ale celý systém v průběhu roku bude upravovat na základě připomínek veřejnosti.