„Řešení rekonstrukce tohoto místa je pro město stěžejní. Již v minulosti byly vypracovány drahé studie, které ukazovaly z našeho pohledu nepříliš pěkné ani funkční a v dnešní době již nemoderní návrhy,“ řekl starosta města Pavel Svoboda.

Na stole potom bylo několik řešení. „Uvažovali jsme proto o zorganizování veřejné soutěže pod záštitou České komory architektů, ale z důvodu vysokých nákladů na otevřenou soutěž jsme se nakonec rozhodli oslovit čtyři architektonická studia,“ vysvětlil.

Hlavním důvodem, proč se město přiklonilo k tzv. vyzvané soutěži jsou v první řadě náklady. „U klasické otevřené soutěže probíhající pod záštitou České komory architektů se náklady pohybují v jednotkách milionů, zatímco náklady na vyzvanou soutěž se pohybují v řádech desítek tisíců,“ popsal detaily pro rozhodnutí starosta.

Do vyzvané soutěže z Dobříše byly ke zpracování nového návrhu osloveny čtyři projekční ateliéry. Předmětem cenové nabídky bylo vytvoření architektonického návrhu s řešením lokality Mírového náměstí formou situace a nejméně čtyř pohledů včetně prezentace pracovnímu zastupitelstvu.

Jak to ale dle současných informací vypadá, celá záležitost bude ještě nějakou dobu trvat. Musí se totiž dokončit předchozí rekonstrukce v jiné lokalitě „V návaznosti na dokončení rekonstrukce Pražské ulice a přilehlých úseků, která bude hotova do 31. 8. 2021 logicky uvažujeme co s další částí Mírového náměstí,“ podotkl místostarosta Tomáš Vokurka.

„Vzhledem k nemožnosti přesunu autobusových zastávek z Mírového náměstí na Pražskou třídu nebylo možné přepracovat již existující návrh od ateliéru FAM Architekti, proto jsme chtěli vypracovat zcela nový a moderní návrh řešení,“ dodal místostarosta Tomáš Vokurka.

Jak uvedlo vedení města, Dobříš se nyní bude zabývat jednotlivými architektonickými návrhy, které v lednu 2021 projedná stavební komise města Dobříše; následně se dočkají prezentace široké veřejnosti. „O vlastní realizaci projektu pak rozhodnou potřebné finanční možnosti rozpočtu města Dobříše a dotační podmínky v letech 2021-2027. Odhadované náklady na rekonstrukci Mírového náměstí nyní činí 60 milionů korun,“ dodalo vedení města.

Konkrétní požadavky nové podoby náměstí:
- šest autobusových zastávek s částečným krytím
- elektronická informační tabule s odjezdy a příjezdy autobusů
- parkovací místa
- kiosek pro noviny a občerstvení
- mobiliář
- sadové úpravy řešeného území a okolí budovy radnice