Soutěž si klade za cíl motivovat veřejnou správu k zapojování veřejnosti do regionálního rozvoje a spolupráci s neziskovým sektorem. Zároveň pak zviditelnit příklady dobré praxe a odměnit pracovníky a politiky, kteří aktivně podporují rozvoj občanské společnosti.
 
Termín odevzdání přihlášek do soutěže byl 1. října. Město Dobříš úspěšně postoupilo do 2. kola soutěže. Přihlášeno bylo třicet projektů ve dvou kategoriích, přičemž Dobříš získala ocenění v kategorii Komunitní plánování sociálních služeb jako zvláštní typ zapojování veřejnosti, kterého se zúčastnilo celkem sedmnáct projektů a postoupilo jich šest. V úterý se konalo na Městském úřadě v Dobříši místní šetření. Jedná se o kontrolu projektů na místě, jejímž cílem je zjistit, jak správa zapojuje do svého rozhodování veřejnost a neziskové organizace. Město Dobříš navštívili zástupci poroty a organizátora soutěže, jímž je Centrum pro komunitní práci střední Morava.
 

„Sešli jsme se v hojném počtu, neboť se zúčastnili všichni ti, kteří se do projektu aktivně zapojili či jej přímo organizovali,“ řekl starosta města Dobříš Jaroslav Melša. Přítomni tedy byli nejen zástupci města, ale samozřejmě i zástupci neziskových organizací z regionu.