Vůbec poprvé v historii monitorují Dobříš kamery. Zatím byly do zkušebního provozu uvedeny tři, ale město počítá se zvýšením jejich počtu. Celý kamerový systém byl pro finanční náročnost rozdělen do jednotlivých etap. První fáze zahrnuje právě tři kamerové body, velící středisko ve služebně městské policie a pracoviště ve služebně Policie ČR. Více v rozhovoru s projektovým manažerem města Petrem Oplíštilem.

Kolik první etapa stála a z jakých zdrojů byla financována?
Stála bezmála jeden a půl milionu korun, ale milion 200 tisíc tvořila dotace z programu prevence kriminality ministerstva vnitra. Zbylá částka šla z městského rozpočtu. To však není vše, co s pořízením kamerového a dohlížecího systému souvisí. Celkový tabulkový stav dobříšských strážníků se zvýšil o polovinu a tedy i roční rozpočet na provoz městské policie bude vyšší.

Vyplatí se to vůbec?
Vedení města si je vědomo finanční náročnosti tohoto projektu, avšak věří v jeho pozitivní přínos zejména v oblasti bezpečnosti obyvatel a prevence. Cena systému oproti vzniklým ztrátám z trestných činů či přestupků je zanedbatelná.

Už kamery pomohly nějaký trestný čin či přestupek vyřešit?
Systém je teprve ve zkušebním provozu, kdy jej sledujeme a ladíme všechny detaily. Zároveň se školí noví členové městské policie, kteří budou mít na starosti právě tento systém. Proto kamerami zatím nebyl zachycen žádný trestný čin ani přestupek. Z minulosti však existuje celá řada činů, u kterých by právě tento systém byl jediným a dostatečným prostředkem k usvědčení či dopadení pachatelů.
Jedná se o případy vandalství a vykrádání hlavně aut na náměstí Svobody, zejména před dobříšským zámkem. Nebo v budově bývalého kina, u něhož se nachází největší dobříšské hřiště, které se potýká s těžkým vandalstvím. Dále pak mohli být odhaleni a usvědčeni výtržníci z heren v blízkosti Mírového náměstí, kteří pod vlivem alkoholu demoluji veřejná prostranství.

Kde přesně se kamery nacházejí?
První je umístěna na světelné křižovatce u Mírového náměstí a zachycuje dění v ulicích Příbramská a Pražská či na Komenského náměstí. Druhá je na panelovém domě v ulici Boženy Němcové, odkud má, díky svému vysokému umístění, daleký rozhled. Poslední bod první etapy je v blízkosti dobříšského zámku, odkud kamera vidí právě na zámek, kostel Nejsvětější Trojice, parkoviště na náměstí Svobody a na druhou stranu až k poliklinice.

Podle jakých kritérií místa vybíráte?
Hlavně podle statistik policie, kdy se vytipují lokality s nejvyšší trestnou činností. A také se upřednostňují místa s vysokou koncentrací osob, například dětská hřiště, parkoviště a prostranství u veřejných budov.

Kdo má přístup k záběrům z kamer a jak dlouho se budou archivovat?
Přístup k ovládání a úložišti dat kamerového a dohlížecího sytému mají pouze členové Městské policie Dobříš a zaměstnanci Policie ČR, obvodní oddělení Dobříš. V případě městské policie existuje interní předpis, který přesně stanovuje podmínky a pravidla vstupu a jakékoliv manipulace se zařízením nebo jeho záznamem. Samotný systém je pak chráněn přístupovými hesly a kontroluje sám sebe, což v praxi znamená, že je možné zjistit, co který uživatel přesně prováděl. Jak při pořizování záznamu, tak i s jeho následnou manipulací.

Už víte, kdy a kde se objeví další kamery?
Město již zažádalo o dotaci na rozšíření systému o další tři kamerové body. Ty by měly být zřízeny ke konci tohoto roku a místa jsou již vytipována. Jedná se o čtrnáctipatrový dům, odkud uvidí na ulice Fričova, Školní a Za Poštou, o roh 1. Základní školy na Komenského náměstí a ubytovnu v lokalitě Větrník.

KAREL SOUČEK