„Nechceme zastavovat území až k lesům,“ doplnila starostu jeho zástupkyně Eva Marvanová. O tom, že se město brání razantnímu nárůstu zastavěných ploch, svědčí i poslední rozhodnutí zastupitelstva. To při svém zasedání zamítlo požadavek na zástavbu dvou parcel v lokalitě nad rybníkem Papež po levé straně silnice směrem na Vlašku.

Naopak v rámci změny územního plánu číslo 17 schválilo nové funkční využití Staré fabriky. To napříkad novému investorovi dovolí přestavět objekt na byty. Bytová výstavba by podle radnice měla začít právě v těchto zchátralých objektech, ke kterým se řadí i Rukavičkářské závody. To, zda objekty prodá, nebo se pustí do stavby sama, se zatím neví.

Největším problémem Dobříše je to, že devadesát procent území města leží na pozemcích rodiny Colloredo – Mansfeld. Melša před časem uvedl, že s vlastníky bude vyjednávat o koupi. Kromě toho požádalo také vedení radnice státní pozemkový fond o navrácení pozemků u Lidlu. Zde by prý měla vzniknout komunikace. „Město by mělo vytvářet představu o tom, jak by měla Dobříš vypadat. Tato vize by pak měla být předána odborníkům, stavebnímu odboru a dalším zpracovatelům územního plánu, kteří by měli v maximální míře vyhovět potřebám města,“ uzavřel starosta.