Pískovec, ze kterého byla socha vytvořena, se rozpadal a laboratorní testy ukázaly, že sochu po dokončení restaurování už nebude možné vrátit zpět na její místo. Proto bylo rozhodnuto, že originál sochy bude umístěn ve vestibulu Kopáčkova domu a na podstavec u kostelíka bude vytvořena kopie. V roce 2015 dostalo město Dobříš dotaci ze Středočeského Fondu obnovy památek a Jaroslav Fuka začal pracovat na kopii sochy, kterou dokončil v roce 2016. Protože nebyla ještě hotova kopie podstavce z pískovce, byly originál sochy i její kopie umístěny dočasně do vestibulu Kopáčkova domu.


Ve čtvrtek byla kopie sochy umístěna na původní místo ke kostelu Povýšení sv. Kříže, vedle sochy sv. Judy Tadeáše. Samotné umístění sochy se však neobešlo bez problémů. "Osazování jednotlivých částí bylo velmi komplikované, muselo být prováděno ze silnice, protože kostel též prochází rekonstrukcí,"sdělila Nikol Sevaldová, tisková mluvčí města. A dále pokračovala s popisem náročného procesu: "Jednotlivé části, vážící kolem jedné tuny, byly osazeny na čepy s přesností na milimetry. Do spodní části soklu jsme umístili měděnou schránku se vzkazem pro budoucí generace obsahující restaurátorské zprávy, publikace o Dobříši a jeho okolí, Dobříšské listy i několik mincí a bankovka." 


Restaurátor Fuka odhaduje budoucí životnost sochy nejméně na dvě až tři století.