Po oblast Dobříšska a Novoknínska byla vypracována studie o zásobení pitnou vodou, která by umožnila napojení na skupinový vodovod z Vltavy pro celý region. Navazuje tak na aktivity z roku 2008, kdy se projekt skupinového vodovodu objevil. Obnovení prací na něm nyní iniciovali sami někteří starostové kvůli stále častější situace nedostatku pitné vody z vlastních lokálních zdrojů. Letos byli vodohospodáři dokonce nuceni vyhlásit kampaň Šetři vodou, která seznamovala obyvatele s možnostmi šetrného zacházení a hospodaření s vodou.

„Realizací vlastního regionálního vodohospodářského systému zásobování pitnou vodou naplňujeme strategii Středočeského kraje i vlády České republiky, kdy je žádoucí propojovat celé vodohospodářské systémy navzájem,“ uvedla Blanka Marvanová z Vodohospodářské společnosti Dobříš. Uvažovaný vodohospodářský systém Dobříšska a Novoknínska bude podle ní napojen z Vltavy a po vybudování ho lze propojit se systémem příbramským a mníšeckým. „Tímto způsobem lze dosáhnout stability a případné zálohy vydatných centrálních zdrojů pitné vody,“ poznamenala Blanka Marvanová.

O studii jednali na obecních zastupitelstvech například v Mokrovratech nebo v Malé Hraštici.

Vodohospodářská společnost Dobříš také tři měsíce testovala na čerpání vody z místního lomu Jezírko mobilní úpravnu pitné vody. Tu si zapůjčila od Státní správy hmotných rezerv. Pokud by kvalita vody vyhovovala, mohl by se tímto způsobem do budoucna doplnit další zdroj pitné vody pro Dobříš. „Tento týden se posílal poslední rozbor, v následujícím se budou konat revizní zkoušky a potom provedeme vyhodnocení úspěšnosti úpravy vody mobilní úpravnou,“ popsala současný stav testování vody z Jezírka Blanka Marvanová.

Otázku zdrojů pitné vody řešily a řeší v posledních letech i další města na okrese. V Novém Kníně problém s velkým suchem prý již vyřešili. „Sucho je u nás velké, ale naštěstí zatím zdroje pitné vody stačí. Před třemi roky jsme realizovali posílení našich zdrojů o přivaděč z Chotilska, kde jsou vydatné zdroje,“ přiblížil starosta města Tomáš Havlíček.

Také v Sedlčanech již třetím rokem řeší potřebné množství pitné vody pomocí přivaděče vody ze Želivky. Připojit se k vodovodnímu systému města chystají i další obce, například Dublovice. Rozpočet na realizaci připojení představuje podle sdělení starosty Dublovic Otakara Jeřichy přibližně 62 milionů korun.

Místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel přiblížil, že aktuálně v radě dávali souhlas umístění vodojemu v lomu Deštno. „To proto, že to je městský les, takže tam počítají s napojením. Zároveň by se z tohoto vodojemu napojovaly Příčovy. Intenzivně snad pokročily práce ve Vojkově, k projektu by se měly připojovat Štětkovice, a jsou nějaké přípravné práce i na benešovské straně regionu, jde o Vrchotovy Janovice, mluví se i o Olbramovicích,“ shrnul.