Hrad pochází ze 14. století a býval velmi oblíbený a důležitý, neboť udržoval královskou moc v Podbrdí. Karel IV. ho nechal přestavět na nevelký pevný kamenný hrad. Ten byl zničen za husitských válek, poté znovu vystavěn a několikrát upravován, zpustošen byl také ve třicetileté válce. Dlouho sloužil jako sýpka, od padesátých let 20. století pak jako skladiště.

Proč pravděpodobně město Dobříš nebude mít zájem o odkoupení hradu, objasnil Stanislav Vacek, starosta Dobříše: „Třicet tři milionů korun není malá částka, přibližně stejnou částku máme v rozpočtu každý rok k dispozici z vlastních zdrojů na veškeré opravy, spoluúčast na dotovaných investičních akcích a vlastní investice a údržbu městského majetku.“ Dále pokračuje o tom, že objekt vyžaduje nákladnou rekonstrukci. 

Rekonstrukce by se pohybovala v řádu desítek až stovek miliónů korun a navíc je hrad už od roku 1958 památkově chráněný, což přináší případnému investorovi řadu omezení pro stavební úpravy a rekonstrukce. „V současné době i výhledově, po eventuální rekonstrukci, má objekt perspektivu velmi omezeného možného využití pro potřeby města nic konkrétního mě nenapadá,“ shrnul důvody starosta Dobříše Stanislav Vacek.

„O jakékoliv návratnosti vynaložených prostředků lze s úspěchem pochybovat. Mnohem akutnější je v sou-časné době pro město řešení potřeb v oblasti školství, městské infrastruktury, sportovišť a podobně. O historickou památku se samozřejmě jedná, ale domnívám se, že z města nezmizí, a to ani tehdy, koupí-li ji jiný zájemce. Nepamatuji se, že by Vargač byl někdy v minulosti veřejně přístupný,“dodal dobříšský starosta Stanislav Vacek.

Ze zástavby původního hradu se částečně dochovaly dvě budovy: menší stavba označovaná jako purkrabství s byty a palác upravený na barokní sýpku.

close Dobříšský hrad Vargač je k prodeji, jedná se o památkově chráněnou historickou památku. info Zdroj: Deník / Spáčilová Šárka zoom_in