Vzniku černých skládek se Dokas neobává. „Odpad lidé nebudou moci vyvážet nikam. Týden musí vydržet,“ situaci okomentoval Pavel Bodor, správce tržiště, vyjadřující se z pověření Jana Marka, jednatele firmy Dokas.


Sběrný dvůr Dokas má díky renovaci získat nově kapacitu o 660 tun odpadků za rok až na 2170 tun. V současné době, tedy před rekonstrukcí, je sběrný dvůr v nevyhovujícím technickém stavu, se špatnou vybaveností, nevyhovujícími plochami zařízení a celkovým uspořádáním. Rekonstrukci provádí firma Profistav Litomyšl, a.s.


Díky modernizaci by se měla výrazně zlepšit manipulace s odpady, bude uskutečněno pomocí oplocení oddělení sběrného dvora od okolí. Budou vybudovány nové opěrné zdi podél areálu a u kontejnerů. Dále dojde k výměně areálové kanalizace a položení nových živičných ploch. Vybavení bude doplněno 30 kusy nových kontejnerů, například na větve, se stacionárními lisy nebo na bioodpad.


Celá rekonstrukce by měla být dokončena do 6. listopadu 2017. Náklady na modernizaci jsou plánovány kolem 11 milionů korun a jsou částečně hrazeny z dotace Operačního programu životního prostředí. Tato dotace činí přibližně sedm milionů korun. Z celkové částky by město Dobříš mělo ze svého rozpočtu zaplatit okolo čtyř milionů korun.