U příležitosti svého významného životního jubilea převzal čestné ocenění Josef Kaiser. Dále došlo k odsouhlasení plánu činností na rok 2019 a po bohaté diskuzi byla na závěr podávána večeře a následovala volná zábava.

Lenka Rážová a Josef Cink