V okrsku pracuje 900 hasičů, takže každý desátý hasič v okrese Příbram je z Rožmitálska. Kromě SDH Starý Rožmitál, který má přes sto členů a patří k největším, zahrnuje okrsek dalších 15 sborů - města Rožmitálu pod Třemšínem, Bezděkova, Bukové, Hoděmyšli, Hutí, Modřovic, Pňovic, Sedlice, Strýčkov, Třebska, Věšína, Voltuše, Vranovic, Vševil a Zalán.

Loňský rok zhodnotil starosta okrsku Petr Kašpar, přičemž vyzdvihl činnost nejen v prevenci a likvidaci požárů a následků mimořádných událostí, ale i fakt, že hasiči jsou také zpravidla v obcích tahouny kulturního a společenského života. Dvojnásob to platí například o sboru ve Starém Rožmitále, který byl během odpoledne několikrát vyzdvižen, především pokud jde o práci s dětmi, činnost žen a sportovní výkon v Běhu do Svatohorských schodů Milana Hochmuta a Jana Mory. Oba byli okrskem oceněni diplomy a potlesk patřil i zasloužilému hasiči Josefu Hrdinovi, jenž v lednu oslavil 85. narozeniny.

Pozoruhodný rok prožili vloni dobrovolní hasiči Rožmitálu, jejichž výjezdová jednotka je zařazena do kategorie JPO II/1, což znamená, že vždy čtyři členové drží nepřetržitou pohotovost na mobilních telefonech a jsou díky městu na takových civilních pracovištích, že to mají do zbrojnice co by kamenem dohodil a tak mohou vyjet k zásahu v předepsaném limitu pěti minut.

V roce 2018 vyjížděli k 113 událostem, tedy téměř každý třetí den, a to nejen mimo město a okrsek, ale i mimo okres a dokonce i mimo kraj. Náklady ovšem nese jen rožmitálská radnice. Nelze se tedy divit, že v novém vedení města zaznívají hlasy, že když nebudou na činnost přispívat obce, v jejichž rajonu dojde k mimořádné události, bylo by hospodárnější jednotku zrušit.

K tanci a zábavě zahrála skupina Signál, v jedenáct se konalo překvapení večera a přítomní si užili také bohatou tombolu, která měla kolem tří set položek.
Hasiči se bavili na plese v Rožmitále

"Naši Rožmitálští hasiči v režimu JPO II/1, kdy musejí vyjet do pěti minut, a to při svém běžném zaměstnání, protože nejsou profesionálové a tak to není jejich hlavní pracovní poměr," upřesnil zapojení dobrovolných hasičů radní města Rožmitál Aleš Haluska.

"Dnes zasahují v průměru každé tři dny, což je samozřejmě chvályhodné. Věnují tomu nespočet svého volného času a někdy musejí zasahovat opravdu v rizikových případech, kdy jak se říká, nasazují vlastní kůži," dodal a dále zmínil, že dle statistiky se rok od roku počty výjezdů k různým zásahům zvyšují. V loňském roce vyjížděli ke 113 zásahům, z čehož bylo jen 40 dopravních nehod, ke kterým je jednotka předurčena.

Podle radního město Rožmitál musí zajistit akceschopnost jednotky, už jen pro vyšší požární nebezpečí, které ve městě například představuje domov důchodců, dům s pečovatelskou službou, knihovna, škola, školka a podobně, ale v loňském roce zasahovali i v okolních krajích a to Plzeňském a Jihočeském. Jednotka JPO II/1 je nejvyšší úroveň dobrovolné jednotky hned po profesionálních jednotkách.

"Rožmitálská jednotka ze svým zařazením JPO II/1 je jediná v hasebním obvodu Příbram. Naše jednotka je opravdu profesionálně vybavena. V mnoha případech je jednotka opravdu pro naše občany nezbytná a to nejen při požárech, dopravních nehodách, ale také při živelných pohromách povodních čerpání sklepů a podobně," konstatoval Aleš Haluska. "Pokud se bavím o rožmitálských hasičích, nesmím zapomenout vyzdvihnout i jejich činost s mládeží, dále kulturní a sportovní akce jako ples, závody o putovní erb města a tak dále," doplnil.

Podle radního má celá věc ale i druhou stranu mince. Činnost jednotky a výjezdy hradí podle ze svého rozpočtu samotné město Rožmitál, a to ne zrovna malou částkou. "Včetně podílu ceny potřebné techniky a zbrojnice to dělá přes 2,5 miliony korun ročně. Obdržené dotace činí při tom jen 250 tisíc korun. Bohužel není v možnostech města Rožmitál tuhle věc změnit. To lze jen změnou patřičných zákonů, což bychom samozřejmě jen uvítali. Takto bychom museli jedině naši jednotku zrušit, o čemž do budoucna neuvažujeme," uzavřel Aleš Haluska.

Jindřich Jirásek

Dětský maškarní ples v Rožmitále pod Třemšínem.
Rožmitálské dětské maškarní letos válcovali vodníci