Nemocnice zaškolí další dobrovolníky

Tuto službu pacientům už třetím rokem poskytuje i Oblastní nemocnice v Příbrami. Dobrovolnické centrum, které spadá pod příbramskou nemocnici, chce vyškolit další dobrovolníky, brzy jich prý bude dvacet.

„Hlavním přínosem dobrovolníka na oddělení je zlepšit psychickou pohodu pacienta a zpříjemnit mu chvíle strávené v nemocnici. Příbramští dobrovolníci zpestřují pacientům volný čas například čtením tisku nebo knížek, hraním společenských her, při hezkém počasí doprovodem na vycházku nebo zapojením skupiny pacientů v rámci takzvaných výtvarných dílen,“ přiblížil ředitel nemocnice Stanislav Holobrada.

Dobrovolnické centrum navázalo také spolupráci s centrem Fakultní nemocnice v Praze-Motole. Motolští dobrovolníci mají zanedlouho vyškolit ty příbramské v technice Trénování paměti. To podle Stanislava Holobrady patří mezi efektivní nástroje ke zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti seniorů a mimo jiné také k okamžitému zvýšení sebevědomí a sebehodnocení.

V Příbrami nyní dobrovolníci docházejí za pacienty především na oddělení lůžek následné péče a na neurologii. Brzy dobrovolníkům přibude i oddělení lůžek ošetřovatelské péče.

Plánem je i pomoc v domácím prostředí

Do budoucna oblastní nemocnice zvažuje zapojení dobrovolníků při pomoci vybraným pacientům po propuštění do domácího léčení. „Dobrovolník by pak mohl pomáhat handicapovaným či dočasně pohybově omezeným pacientům při doprovodu k lékaři, na nákup, na procházku a podobně,“ upřesnil ředitel s tím, že dobrovolnictví není jediným příkladem toho, jaký důraz na vztah a komunikaci s pacienty nemocnice klade.

„Zajímají nás i mezilidské vztahy na pracovištích a vstřícnost komunikace odborného personálu s našimi pacienty a jejich blízkými,“ pokračoval Stanislav Holobrada. Nemocnice se podle slov ředitele snaží v tématech komunikace svým zaměstnancům pomáhat a podporovat je různými semináři. V zimních měsících se konaly dva semináře. Zúčastnili se jich pracovníci nového týmu komplexu centrálních operačních sálů.

Semináře byly zaměřené na vztahy mezi personálem uvnitř nového kolektivu a také na vzájemnou spolupráci. „V březnu se uskutečnil další dvoudenní seminář pro nový kolektiv akutního příjmu pacientů, a to na téma vzájemná komunikace personálu a komunikace s pacienty. Součástí interaktivního semináře bylo i přehrávání modelových situací s modelovými pacienty i jejich doprovodem,“ uvedl Stanislav Holobrada.

V květnu čeká příbramskou nemocnici další vlna anketního průzkumu Kvalita očima pacientů. „V tomto průzkumu, který nemocnice využívá také již několik let, dosahujeme velice dobrých výsledků, a to i ve srovnání se zařízeními, které jsou přímo řízeny ministerstvem zdravotnictví,“ podotkl ředitel Stanislav Holobrada.