Zastupitelé města projednají nové ujednání o nájmu, správě, jakož i provozu nemocnice, v pondělí 11. prosince. Rada města podle svých kompetencí dokument následně schválí ve středu 13. prosince. Místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel připomněl, že tento krok byl nutný z důvodu změn, které v nemocnici v závěru loňského a v průběhu letošního roku nastaly v souvislosti s ukončením činnosti interního lůžkového oddělení v závěru loňského roku. Od července 2017 naopak došlo k rozšíření některých zdravotních ambulantních služeb. 


Připomněl, že dodatek smlouvy pamatuje na to, aby po celou dobu pronájmu byl zachován provoz zdravotnického zařízení. Za jednu z třecích ploch, označil místostarosta výši nájemného. Při uzavírání smlouvy před patnácti lety bylo stanovena na paušální částku 1,5 milionu korun ročně. „Dohodli jsme se na jejím navýšení na 1,99 milionu korun. Tím se dostáváme na nájemné, které platí i v dalších nebytových prostorách města pro praktické lékaře, pro zubaře, pro rehabilitační oddělení,“ sdělil. „Ve smlouvě je uplatněna také valorizační doložka, podle které je možné nájemné každoročně zvýšit o inflaci za předchozí rok,“ sdělil k základním bodům dodatku. „Máme informace, že Mediterra Sedlčany již poskytla překlad smlouvy mateřské holdingové společnosti a z Vamed Mediterra přišlo souhlasné stanovisko se zněním smlouvy,“ avizoval dále místostarosta.


„Ano, smlouva bude zachována, jen formou dodatku se mění některá ustanovení, aby odpovídala aktuálnímu stavu. Zohledňovaly se připomínky – nově se řeší účel nájmu, finance a lépe je ošetřeno, za co kdo při správě budov zodpovídá,“ uvedl stručně Roman Vanžura před odchodem ze své funkce ředitele, jehož na tomto vedoucím postu vystřídal 1. prosince Filip Zítko. 

Marie Břeňová