Domov jsme navštívili. Má jedno až dvoupokojové byty, halu k setkávání s velkým akváriem a televizorem.

Za klienty dochází zhruba pět dobrovolníků, tráví s nimi svůj volný čas při procházkách, čtení z knih, různými hrami. Co ale seniory hodně zajímá, je práce s internetem. V tomto směru je vzdělávají právě dobrovolníci, kterých nikdy není dost, a tak je domov důchodců neustále hledá.

Letos příbramský domov důchodců oslaví sedmé výročí založení. Věkový průměr klientů je 85 let. Víc než 90 let je patnácti klientům.
Největší šanci na získání místa v domově mají lidé v pořadníku, kteří se špatně pohybují. O tom také svědčí čísla. Samostatně se pohybuje pouze šest klientů. Zbytek je buď na vozíčku, nebo trvale ležících. Z celkového počtu jich je 37 na ošetřovatelském oddělení.

Co se týká aktivit seniorů, jsou docela pestré. Každý všední den se konají různé výtvarné kroužky, v pátek mají dokonce Kavárničku, kde oslavují svátky a narozeniny, posedí a popovídají si.

Okolo svátků po celý rok přicházejí do domova děti z příbramských základních a mateřských škol s divadelním nebo hudebním představením.
Každý týden domov navštěvují canisterapeutičtí psi. Vkusně a účelně je vybavená i zahrada domova, kde se dají opékat špekáčky a maso, popřípadě posedět při hudbě.