A letos? Přinejmenším zkraje hlavní sezony prázdnin a dovolených se na Příbramsku větší práce spojené s uzavírkami na hlavních tazích nechystají. Opravy, které jsou v plánu, zatím nemají termíny. Deníku to řekl Jiří Veselý z centrály Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Na D4 se sice chystá například oprava dálniční kanalizace ve zhruba čtyřapůlkilometrovém úseku mezi 21. a 26. kilometrem, tedy ve směru jízdy od Prahy za Mníškem pod Brdy cestou k Dobříši, nicméně datum zahájení ještě není známé. „Akce je zatím v přípravě,“ konstatoval Veselý. Potvrdil však, že práce by podle předpokladů měly začít ještě letos. Zmínil také mosty přes železniční trať a vlečku na 28. dálničním kilometru u Staré Huti nedaleko Dobříše, kde se rovněž plánuje oprava kanalizace. „Tato zakázka je stále v soutěži,“ uvedl Veselý. „Děláme vše pro to, aby byl co nejdříve vybrán zhotovitel a podepsána smlouva,“ poznamenal. Teprve pak může být jasněji o termínech.

Na silnici I/18 se chystají rekonstrukce odvodnění a oprava komunikace v bezmála šestikilometrovém úseku při pomezí okresů Příbram a Benešov – mezi obcí Vojkov a městysem Vrchotovy Janovice. „Zde se také stále ještě soutěží zhotovitel,“ řekl Deníku Veselý. Hovořit o termínech je tedy také předčasné, nicméně Ředitelství silnic a dálnic rovněž zde počítá se zahájením stavby ještě v letošním roce. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje informovala na sklonku března o zahájení dvou větších rekonstrukcí, kde se práce protáhnou do léta. Jedná se především o opravu silnice druhé třídy II/116 při pomezí Příbramska a Prahy-západ – od Mníšku pod Brdy po Novou Ves pod Pleší. Zde se práce původně plánovaly na 7,5 měsíce, termín však má být o tři měsíce zkrácen. Sedmiměsíční je v této oblasti termín opravy silnice třetí třídy u Voznice, kde začaly práce počátkem dubna. Stavební ruch by tak zde měl panovat až do podzimu. Jedná se o silnici z Nové Vsi (od křižovatky s II/116) přes obec Voznice na Dobříš.

Pokud jde o chystané akce, mluvčí krajských silničářů Petra Kučerová odkázala na informace o uzavírkách, jež zveřejní radnice měst s postavením obce s rozšířenou působností (ta takzvaná dopravně inženýrská opatření sovisející se silničními stavbami povolují). Ve chvíli, kdy budou k dispozici konkrétní údaje k jednotlivým uzavírkám, vyvěsí informace na úřední desce. Třeba pro Sedlčansko zatím na dobu od poloviny června není povolena žádná, potvrdila Deníku Iva Hulanová z odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Sedlčanech, že zatím není co zveřejňovat. Přímo v Sedlčanech pak vedoucí odboru investic Tomáš Langer upozornil na aktuální opravu vodovodního řadu v Nádražní ulici, kde je objížďka vyznačena z náměstí T. G. Masaryka. Další práce se chytají v části Šafaříkovy ulice.

Termíny však budou známy až po uzavření výběrového řízení na dodavatele; předběžně město počítá se zahájením kolem přelomu srpna a září. „Tato ulice je ale nyní slepá,“ připomněl Langer, že vážnější dopravní komplikace nenastanou. Jinak zatím v Sedlčanech počítají pouze s krátkodobým omezením provozu v Luční ulici v polovině června. To však nemá souvislost s jakoukoli investiční akcí: budou se konat tradiční městské slavnosti ROSA. Ani Příbram neohlašuje významnou silniční stavbu, s níž by byla spojena omezení dramaticky ztěžující průjezd. Mluvčí radnice Eva Švehlová Deníku připomněla chystanou opravu komunikace v ulici Václava Šáry a části navazující Pahorkové. „Začít pracovat by se mělo v průběhu léta,“ konstatovala. Dále zmínila plány na rekonstrukci z Žežické ulici, kde se chystá vylepšení chodníku u bývalých vojenských domů za Obchodním centrem Nová Zdaboř.

Výrazná proměna čeká vnitroblok v příbramské ulici Jana Drdy, kde dojde na povrch komunikací, chodníky, osvětlení – a také na vybudování nových parkovacích míst. Přesné termíny budou známy po podepsání smlouvy se zhotovitelem, nicméně dopravní omezení nemají mít širší dopady; pocítí je pouze lidé, kteří v této oblasti bydlí. I když během léta dojde na drobnější opravy komunikací v různých částech města, pro letošek se nechystá rozsáhlejší nebo dlouhodobější akce, která by ztěžovala průjezd Příbramí. Práce většího rozsahu radnice plánuje až na příští rok. I v Příbrami počítají s dopravními omezeními kvůli pořádání tradiční akce – o prvním červencovém víkendu se uskuteční Prokopská pouť.