Informace o vývoji prací na opravovaném hlavním tahu směrem k pomezí s jihočeským Píseckem, v úseku Milín–Chraštice, označil Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR za dobrou zprávu pro řidiče. Termín ukončení prací se totiž mění už opakovaně – a pokaždé je to k lepšímu. Původní harmonogram stanovil pro uvedení celého opravovaného úseku do provozu datum 6. srpna.

Následně bylo ohlášeno posunutí na 30. července – a nebyl to konec. „Bez omezení tak, jak byli zvyklí před opravou, projedou řidiči od úterka 20. července. Jistý příslib zlepšení v místech, kde se rodilo někdy i velké zdržení v kolonách vznikajících kvůli kyvadlovému provozu, nabídne už víkend: od páteční 15. hodiny do pondělní šesté ranní bude v posledním opravovaném úseku dočasně odstraněno dopravní omezení. Průjezd stavbou by tak měl být plynulý v režimu 1+1 jízdní pruh; pouze se snížením maximální rychlosti na 50 km/h.

„V pondělí 19. července se sem pak ještě kyvadlová doprava na chvíli vrátí,“ upřesnil Buček. Upozornil také, že se už připravuje navazující oprava tohoto páteřního tahu I/4 od Chraštic k hranici Středočeského kraje. „Aktuálně probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele. Obdrželi jsme celkem sedm nabídek a 12. července jsme vybrali tu ekonomicky nejvýhodnější,“ upřesnil, jak věci pokročily. S tím, že nyní do 27. července běží lhůta stanovená zákonem pro případné podání námitek neúspěšnými uchazeči.

„Pokud v další přípravě nenastanou neočekávané průtahy, opravu bychom rádi zahájili již v průběhu září, abychom do zahájení zimní údržby (1. listopadu) stihli opravit co největší část tohoto úseku silnice I/4, která již není v dobré kondici,“ naznačil Buček předpokládaný vývoj.