Ten však nebude po celé vozovce. Kamenná dlažba však zůstane u okrajů, kde jsou podélná parkovací místa. Ty budou nyní nově po obou stranách komunikace. Rekonstrukce se uskuteční ve dvou etapách a začne 26. března. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), který jako vlastník vyslyšel stížnosti občanů na hluk, který způsobuje dopravní provoz po kostkách. Část Plzeňské ulice proto bude po dobu rekonstrukce uzavřena. Řidiči i cestující MHD proto musí zhruba po dobu dvou měsíců počítat s objížďkami a dopravními komplikacemi v této části města.

„Ředitelství silnic a dálnic jako vlastník komunikace I/66 zadalo zpracování projektu z důvodu četných stížností obyvatel ulice Plzeňská na nadměrný hluk,“ uvedl již dříve k chystané akci starosta Jindřich Vařeka s tím, že rekonstrukce se týká úseku, který jediný po nedávných rekonstrukcích zůstal v žulovém povrchu.

Původní projekt ŘSD počítal s úplným odstraněním žulových kostek a v celém rozsahu nahrazením asfaltovým povrchem, město však dosáhlo toho, že na podélných parkovacích stáních žulové kostky zůstanou. Při parkování nebudou mít kostky vliv na hlučnost a naopak umožní lepší vsakování dešťových vod.

close Doprava v Plzeňské ulici už nebude rušit lidi. info Zdroj: Deník zoom_in

Omezení hluku z provozu automobilů je pouze jedním parametrem pro zlepšení kvality životního prostředí, ale město usiluje i o zvýšení kvality estetické a pobytové. Kamenná dlažba je samozřejmě kvalitnější přírodní materiál oproti asfaltu, ale nevýhodou je právě větší hlučnost. Do budoucna by město chtělo navíc prostory Plzeňské ulice doplnit výsadbou zeleně, která by rovněž přispěla k redukci hluku z provozu automobilů a zvýšila kvalitu prostředí.

Některým obyvatelům města ale náhrada dlažby vadí a na sociálních sítích vedou diskuze o tom, že kamenná dlažba do historického centra měst zkrátka patří. „V době kdy všechna evropská města nahrazují asfalt kostkami je to fakt divný krok,“ píše na Facebooku Jan Leiš. S tímto názorem nesouhlasí ale další diskutující. „Tak bych vám přál bydlet ve druhém patře před ulicí. Ráno v 6 hodin se rozjede větší provoz a v bytě slyšíme jen drrrrn drrrr drrrrn… Sice se to nemusí někomu zdát, ale ty kostky opravdu dělají větší hluk, než by si člověk přál,“ kontruje Radek Milský.

Plzeňská ulice se bude opravovat ve dvou etapách a bude uzavřena v rozmezí pro I. etapu od 26. března do 25. dubna od křižovatky ulice Riegrova a Dvořákovo nábřeží k náměstí TGM a pro II. etapu od 26. dubna do 11. Března v úseku křižovatky ulice Riegrova a Dvořákova nábřeží. Doprava a autobusy budou vedené objízdnými trasami. „Žádáme cestující veřejnost o pochopení, autobusové spoje budou pravděpodobně jezdit opožděně oproti jízdním řádům,“ uvedla tisková mluvčí města Pavlína Svobodová.

Provoz pro osobní, autobusovou i nákladní dopravu bude vedený po značené objízdné trase: Mezi silnicemi č. I/18 a č. I/66 - od okružní křižovatky u Dolejší Obory, po místních komunikacích ulicí Čs. armády a Březnickou na okružní křižovatku u čerpací stanice MOL a dále po silnici č. III/1911 na okružní křižovatku u Drupolu zpět na silnici č. I/66. Pro osobní dopravu mezi silnicemi č. I/18 a č. I/66 lze využít zkrácenou objížďku ulicí Špitálskou, ve které je v současné době zakázán průjezd nákladních vozidel z důvodu špatného stavu mostu.

Další pomocná objízdná trasa je navržena z důvodu lepší orientace řidičů osobních vozidel mířících do centra a také řidičů vozidel zásobování (nákladních vozidel), které nemohou projíždět ulicí Špitálskou – ze silnice č. I/66 ulice Milínská na křižovatku se silnicí č. II/118 ulicí Hailova na křižovatku se silnicí č. III/11417 ulicí Jineckou na silnici č. I/18.

Regionální linková doprava pojede z autobusového nádraží do zastávky Příbram, Jiráskovy sady po objízdné trase, která je vedena ulicemi: Československé armády, Březnická a Milínská. Platí i pro opačný směr.