„Největší okružní křižovatka ve městě s vnějším průměrem 84 metrů a s dvěma jízdními pruhy na okružním pásu je důležitým a nejzatíženějším dopravním uzlem v intravilánu Příbrami. V křižovatce mají vyústění 2 silnice I. tříd, silnice I/18 navíc propojuje město s nedalekou dálnicí D4,“ připomněl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Aby zůstal provoz alespoň částečně zachován, bude kruhový objezd opravován v několika etapách. První začíná v pondělí a potrvá do 22. dubna.

„Pracovat se bude na vnitřní straně křižovatky, to jest je u jejího středu, což znamená, že dva vnitřní pruhy budou uzavřeny. Provoz bude veden pouze pomocným jízdním pruhem šířky 3,5 metru na vnější straně. Pokud to bude možné, budeme ve vnitřní části při výměně obrubníků nebo opravě povrchu pracovat postupně, abychom křižovatku zachovali maximálně dopravně průchodnou. I tak zde zřejmě bude počítat s možným zdržením,“ upozornil Buček.

Opravu provede společnost M-Silnice Group.