Z každého územního odboru i z dálničních oddělení byl vyslán vždy jeden policista, celkem se akce zúčastnilo 18 soutěžících. Dva nejlepší budou následně reprezentovat krajské ředitelství policie na VII. ročníku této soutěže v celorepublikovém kole. Účelem soutěže je prověřit teoretické znalosti a praktické dovednosti strážců zákona, jak uvedla příbramská policejní mluvčí Monika Schindlová.

Zkoušky ale nebyly jen z řízení dopravy. „V ranních hodinách byla soutěž slavnostně zahájena v areálu příbramské policie. Následovala praktická část na nedaleké křižovatce, kde během pěti minut museli soutěžící předvést svou zručnost a dovednost," vysvětlila mluvčí Schindlová k disciplínám, které hodnotila tříčlenná komise. Zajímal ji celkový vzhled, ústroj a pohyb v křižovatce. Důležitá byla také přesnost a srozumitelnost prováděných pokynů a také vystupování při přebírání a předávání stanoviště. U fotbalového hřiště si policisté vyzkoušeli ještě jízdu zručnosti, která byla součástí praktické části.

V odpoledních hodinách následovala teorie, šlo o patnáctiminutový test z pravidel silničního provozu a dále o dvacítku otázek týkajících se odborných znalostí, na jejichž vyhotovení bylo rovněž čtvrt hodiny. Na prvním místě se umístil policista z dopravního inspektorátu Nymburk, druhou příčku zaujal policista z Mělníka.

„Na policisty v křižovatce překvapeně reagovali řidiči, což bylo vidět v jejich výrazech. Dokonce to zaskočilo i chodce, někteří zmateně mačkali tlačítko u semaforu. Ne všichni účastníci silničního provozu si plně vybavují, co pokyny dávané policistou znamenají. Určitě za zmínku stojí alespoň dva základní – řidiči přijíždějící k čelu a k zádům policisty musí zůstat stát, ti kteří jedou směrem k boku policisty, mají umožněn průjezd. Pro chodce platí, že mohou přecházet tam, kde provoz stojí," dodává Monika Schindlová.