Jedním z důvodů, které vedly k této změně, je konec financování některých spojů ze strany Středočeského kraje. „Ve změnách samozřejmě hrály roli peníze, protože Středočeský kraj přestal financovat například spoje na Bytíz, Dubenec a Dubno. Hledali jsme tedy možnosti, jak tuto situaci vyřešit. Zrušeny byly pouze spoje, které přepravovaly méně než čtyři cestující na spoji,“ vysvětluje změnu v jízdních řádech Zdeněk Škaloud z odboru správy silnic města Příbram.

Počet autobusových linek zůstává stejný. Zásadní rozdíl je v tom, že některé linky se rozdělují na trasu A nebo B. To kvůli přehlednosti vedení jednotlivých tras.

„Cestující například snadno pozná, že linka 2A končí u Hypernovy a linka 2B jede až do Žežic,“ konstatoval Zdeněk Škaloud

Změny v jízdních řádech byly prováděny v návaznosti na požadavky občanů, kteří linky městské hromadné dopravy využívají. „K obměně jízdních řádů v Příbrami dochází vždy na základě konkrétních požadavků občanů. Při letošní změně jízdních řádů bylo vyhověno téměř všem požadavkům cestujících,“ přiblížil vliv občanů na změny v jízdních řádech Zdeněk Škaloud.

Systém MHD má v Příbrami 50 let trvající tradici. Při nových úpravách si město však vzalo příklad ze systému Městské hromadné dopravy v Hradci Králové a Teplicích. S novými jízdními řády souvisí také nový systém orientace a přehlednosti. Na zastávkách budou vylepeny tabulové jízdní řády. Ty jsou čitelnější a přehlednější.

Každá domácnost v Příbrami dostala nebo dostane v nejbližší době do schránky nové tištěné jízdní řády v sešitové podobě. Mimopříbramští cestující si mohou tištěné jízdní řády MHD Příbram vyzvednout za 12 Kč v městském infocentru, v aquaparku a nebo v infocentru na autobusovém nádraží.