„Po 18 měsících od startu je hotova více než třetina prací,“ potvrdila postup ve výstavbě Daniela Pedret, která je manažerkou komunikace Via Salis.

Odkázala tím na zahájení stavby loni v červnu. Že letos bude prostavěno přibližně 36 procent z celkové hodnoty projektu, potvrzuje i generální ředitel Via Salis Christian Biegert. „Jsme rádi, že se daří postup prací držet tak, jak byl naplánován, protože dostavba D4 je důležitá pro budoucnost PPP projektů v ČR,“ konstatoval s tím, že tady nejde jen o samotnou D4. Podstatné je, aby první PPP projekt tohoto typu dopadl dobře. „Je naším cílem, aby zůstal i nadále pozitivní referencí,“ zdůraznil Biegert.

Kompletně byly dokončeny skrývky ornice – celkem 678 tisíc metrů krychlových, z nichž 295 kubíků bude znovu využito na stavbě a zbytek poslouží zemědělcům. Přeložky inženýrských sítí jsou hotové ze 70 procent. Sanace podloží je dokončena asi ze 78 procent, budování výkopů a náspů je zhruba ve třetině. U křižovatky Lety, zhruba uprostřed budovaného úseku, vznikl provoz pro výrobu betonových a asfaltových směsí.

Ani zima práce nezastaví

„Pracuje se také na budování mostních objektů, jejich pilotovém založení pomocí vrtacích souprav – a následně se pokračuje i s výstavbou základů, pilířů a opěr. Při těchto stavbách již bylo použito bezmála 11 tisíc metrů krychlových betonu,“ uvedla Pedret. „Celkem vznikne na budovaném úseku D4 čtyřicet nových mostních konstrukcí,“ konstatovala.

Vrcholnou akcí letošního roku je nicméně odtěžování skalního masivu u obce Milín, aby tak byl vytvořen dostatečný prostor pro budoucí dálnici. Zhruba 70 odstřelů umožní během osmi až devíti měsíců odvézt 43 tisíc kubíků horniny, která bude znovu použita v rámci terénních úprav. Pro odstřely byla zvolena metoda „drill and blast“ (detonace skálu pouze rozruší, následně materiál odtěží bagr), která výrazně snižuje hluk, prašnost a otřesy. „Maximum masivu bude odtěženo do března, poté se bude úsek u Milína uzavírat kvůli budování hlavní trasy dálnice,“ uvedla Pedret. Doprava pak bude odkloněna přes Milín.

Během zimního období mají pokračovat činnosti, jimž mrazy nevadí: vedle odtěžování masivu u Milína půjde zejména o přeložky a zemní úpravy. Hlavní stavební ruch ale vypukne na jaře 2023. To je rok, kdy už budou dokončeny některé úseky vozovek – a motoristé už části budoucí D4 budou moci využívat.

Dojde ale také na výraznější omezení. V úseku Háje–Milín začne v dubnu 200denní uzavírka se zmiňovaným odklonem dopravy na 5,5 kilometru dlouhém úseku přes Milín. Koncem roku 2023 zde pak bude provoz přesměrován na novou polovinu již zhotovené dálnice. Sloužit začne také nový 3,6 kilometru dlouhý úseku Mirotic. Na Písecku v úseku Lety–Čimelice bude provoz odkloněn z nynější silnice první třídy I/4 na nově budovanou souběžnou komunikaci II/604, protože dojde na výstavbu hlavní trasy a mostů.

Modernizace úseků i nové prvky

„Kromě budování celkem 32 kilometrů nových tras se stavaři zaměří také na 16 kilometrů v takzvaném brownfieldovém úseku, kde dojde k modernizaci stávajících úseků,“ připomněla Pedret plánované úpravy již hotových navazujících úseků dálnice. Jako významné akce roku 2023 zmínila i zahájení výstavby dálničních odpočívek Krsice a postupné budování dálničního informačního systému. „V neposlední řadě je třeba zmínit i výstavbu nového operačního střediska, odkud se bude v období koncese řídit správa a údržba 48 kilometrů dálnice D4. Umístěno bude u křižovatky Lety,“ konstatovala.

Dostavba dálnice D4 na Příbramsku a Písecku

- Projekt PPP (Public-private Partnership) D4 realizuje sdružení Via Salis složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu 32 km dálnice D4 od Příbrami do Písku plus modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků.

- Stavba bude podle smlouvy se státem hotova v prosinci 2024 – a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat. Následně ji státu předá.

- Stavební práce zajišťuje DIVia stavební, která patří do skupiny VINCI Construction CS; provoz a údržba na již existujících téměř 16 kilometrech zahrnutých do projektu je od loňského 1. července v rukou společnosti Via Salis Operations (plně vlastněné VINCI Highways).

- Na dostavbě dálnice působí několik společností ze Skupiny VINCI Construction CS – například EUROVIA CS, Stavby mostů, PRŮMSTAV i specializované provozovny jako PREFA PRO, OKT, VIALAB, nebo EUROVIA Asfalt.

Zdroj: Martin Borovka, generální ředitel Skupiny VINCI Construction CS (jejíž součástí je dceřiná společnost DIVia stavební, která je zhotovitelem stavby pro Via Salis)