Díky dotaci „Dostupný skauting“ mohla šestice příbramských dětí zažít dobrodružství a přátelství v dobré partě se stejně smýšlejícími vrstevníky a hlavně získávat návyky na budoucí život v dospívání a v dospělosti. „Zvyknout si, že mohou aktivně fungovat i někde venku, ne jen na trase škola – domov – počítač, a že je to docela fajn,“ konstatoval vedoucí příbramského oddílu František Máška, který nabídl účast v projektu i skautům z několika oddílů skautské organizace Junák, které v Příbrami fungují.

Do projektu se zapojilo šest dětí ve věku 6 až 13 let, dvě dívky a čtyři chlapci, všichni jako členové Mohawků, kteří obývají chatku v Charvátově ulici kousek od nemocnice. Z jiných skautských oddílů „Dostupný skauting“ využit nebyl.

Prostředky získané z dotace skauti použili na nákup vybavení pro děti, které dostaly skautský kroj, batohy, spacáky, na táborové poplatky a příspěvky, které rodiče dětí do skautského oddílu přispívají a na náklady s projektem spojené. „Vybavení bylo dětem zapůjčeno, v případě, že by je skautování přestalo bavit, nebo by si našli jiný koníček, poslouží dalším dětem,“ vysvětlil závěrem František Máška.