Příbram

Na sto a víceleté občany je v současné době bohatá Příbram. K pondělku tamní matrikářky evidovaly tři stoleté jubilanty, další se dožil 103 let, dokonce mají v matričních listech 105 a 107 letého člověka. Jubilanty navštěvuje osobně vedení města, tedy starosta a místostarostové, pokud tedy matriku osloví jejich rodina nebo vedení sociálních zařízení.

„Jubilanti dostávají dárkový koš a květiny a podepisují se do kroniky, kterou vede oddělení matriky, obřadů a slavností," říká mluvčí příbramské radnice Pavlína Svobodová.

Beroun

Anna Švestková letos v Domově v Zahradách ve Zdicích oslaví 105. narozeniny. Narodila se v Točníku a přátelila se s T.G. Masarykem.Nejstarší ženou berounského regionu je Anna Švestková, i když ještě nedosáhla stovky. Nyní žije v Domově V Zahradách ve Zdicích. Vitální paní, která pochází z Karlštejna, chodí každoročně k narozeninám přát zástupci Zdic i Karlštejna a už několik let také ze Středočeského kraje.
Pět stoletých obyvatel eviduje kladenská matrika.

„Pokud to zdravotní stav jubilanta umožňuje, osobně mu přijde poblahopřát zastupitel města s fotografem a matrikářkou. Společně předají nejen blahopřání a květinu, ale i dárkový balíček. Jubilantům také přejeme na oficiálních webových stránkách města a v měsíčníku Kladno," uvedla mluvčí kladenského magistrátu Kateřina Přibylová.

Rakovník

V Rakovníku aktuálně žádný stoletý občan nežije. Mluvčí města Alida Štulajterová údaj doplnila: „Chystáme se ale na gratulaci za občanem vysokého věku. V srpnu mu bude sedmadevadesát let." Podle jejích slov dává městský úřad při podobných příležitostech oslavencům blahopřání, květinu, bonboniéru.

Město Nové Strašecí stoletého občana má. Je tu ale problém, že v tuto chvíli úředníci netuší, kde se vyskytuje. Nejstaršími občany tak jsou v tuto chvíli v Novém Strašecí dva lidé, a to díky datu narození 1919 a 1920.

„Pokud některý z našich seniorů slaví sedmdesátku, každoročně za nimi přijde místostarostka s blahopřáním a květinou. Za těmi, kteří dosáhnou devadesáti let věku, chodí i pan starosta a jako dárek dostanou ještě knihu. Město Nové Strašecí vydalo několik knih, tak vždy nějakou z nich vybereme," dodala Hana Papežová z tamní radnice.