Navštívili jsme starostu Staré Huti Petra Dragouna, který zrovna oslavil jubilejní padesáté narozeniny.

Jak dlouho zastáváte funkci starosty?

Starostou jsem od roku 2000, což je jedenáct let.

Jak jste se k této práci dostal?

Bývalý starosta byl odvolán v mezivolebním období a já jsem do této funkce byl tak trochu dotlačen. Souhlasil jsem tedy, ale jako neuvolněný starosta. Tím pádem jsem normálně zaměstnán a funkci starosty vykonávám po pracovní době. Uvolněná je místostarostka.

Dokázal byste sdělit, co je na práci starosty výjimečného?

Výjimečné je samozřejmě to, že starosta je představitel obce a když je nějaký problém, lidé jdou za ním. Ten na to musí reagovat slušným způsobem a nejlépe mu poradit. Přistupovat různě k různým věkovým rozdílům. To znamená jinak k důchodcům, jinak dospívajícím a tak. S tím jsme do toho šli i my. Zároveň se snažíme, aby sami lidé utvářeli obec.

Myslel jste nebo představoval jste si někdy, že byste byl starostou mnohem větší obce nebo města?

Přiznám se, že jsem nad tím také přemýšlel, ale určitě bych do toho v životě nešel. Nemám v povaze pohybovat se v politické sféře. Řekl bych, že starosta na obci je spíše o práci a ne o politice. Určitě bych neměl povahu ani náturu na to, abych dělal nějaká politická rozhodnutí a musel to korigovat podle politických stran.

Stalo se vám během kariéry na obecním úřadě, že jste udělal takzvaný přešlap a musel jste čelit nějaké kritice veřejnosti?

Myslím, že až tak daleko to nikdo nedošlo. Naštěstí je tady čtrnáct lidí okolo mě. Kdybych měl udělat nějaké mylné rozhodnutí, zřejmě by mě upozornili, že bych mohl pochybit. A takové zásadní rozhodnutí se tady asi nestalo. Ale i tak je každý starosta neustále mezi mlýnskými kameny. V očích obyvatel té části obce, kde se zrovna něco rekonstruuje nebo dělá, je ten nejlepší. Naopak v té části, která momentálně leží ladem, je ten nejhorší. Nikdy se nedá zavděčit úplně všem.

Mohl byste vypíchnout nějaký obecní úspěch, kterého si opravdu vážíte a ceníte?

Nejvíce si asi cením toho, když se nám podařilo dostat dotaci na kanalizaci a vodovod, což si myslím, že pro naši obec bylo nejspíš nejdůležitější. Chtěl bych podotknout, že to nebyla pouze má zásluha, ale mnoha dalších lidí.

A když se zeptám naopak. Z čeho jste nejvíce zklamaný jako starosta?

Zklamaný jsem z toho, že jsme vynaložili nějaké peníze a pracovní úsilí a nepodařilo se nám získat dotace, i když jsme byli připravení. Je vidět, že v tomto státě ta forma, kdo dostaneci dotaci, je dána už daleko dopředu. Je to trapné, když dotace jdo stále do stejných míst. To mi připadá až divné. Vidím to tak, že jak nemáte vlivné známé, nemáte žádnou šanci. Je to taková negativní věc politického života.

Dokázal byste definovat význam funkce starosty? Jednoduše řečeno, kdo by to měl být?

To jste mě tedy zaskočil. Je to těžká otázka. V každém případě byl měl znát dobře obec, ve které funkci vykonává. Musí mít k ní kladný a vřelý vztah. Asi by to nemuselo být pravidlem, ale měl by být takzvaným domorodcem. Nesmí se bát manuáln í práce, když se bavíme o komunální politice jako o obecní. Určitě musí umět jednat s lidmi a snažit se s nimi vyjít. Na lidi musí takovou formou, aby se nad ně nepovyšoval, jednat s nimi jako s rovnými, snažit se je uspokojit, i když to vždycky nejde. Odpověď starosty musí být tak rozumná, aby daný člověk pochopil, že už pro něho skuečně více udělat nemůže. Zároveň musí být dobrým manažerem, který si dokáže postavit vedle sebe dobrý realizační tým.