Celou záležitost má pod křídlem Svazek obcí pro vodovody a kanalizace. „Na posledním jednání správní rady svazku jsme také projednávali finální fázi rekonstrukce a revitalizace Vokačovského rybníku. Již byl úspěšně zpracován projekt, úspěšně jsme se přihlásili do dotačního řízení a získali i peníze,“ uvedl příbramský místostaropsta Ivan Šedivý, který je rovněž členem svazku.

Dotace pokryje sedmdesát procent nákladů, což je zhruba devět milionů korun. Rybník, který řada lidí zná spíše pod názvem Drozďák, bude mít po rekonstrukci nižší hladinu.

„Při aktualizovaném biologickém průzkumu lokality byl v některých místech zátopy zaznamenán výskyt chráněných druhů živočichů, hlavně obojživelníků, a bylo proto nutné snížit hladinu zhruba o metr,“ sdělil Lubomír Mixl, manažer Svazku obcí pro vodovody a kanalizace.

Rybník byl před lety vypuštěný, protože sypaná hráz rybníka měla velký sklon a neodpovídala bezpečnostním předpisům.

Drozďák, rybník s více než dvousetletou bohatou historií tak bude opět významným krajinným prvkem na Příbramsku.

„Rekonstrukce bude dokončena koncem příštího roku, pokud se nevyskytnou nepředvídané okolnosti. Při realizaci akce bude používána těžká technika, která může znepříjemnit život obyvatelům, kteří se nachází v bezprostředním sousedství Vokačovského rybníku,“ doplnil Lubomír Mixl.