Na základě vyhodnocení stavu povrchu daných komunikací byly k rekonstrukci vytipovány nejvíce poškozené úseky, jednalo se o ulici Riegrovu, část ulice Čs. armády, ulici Zdeňka Vojíře a K Drkolnovu.

V rámci projektu došlo k rekonstrukci komunikací v celkové délce zhruba 1,1 kilometru a také k doplnění rekonstruovaných komunikací o bezpečnostní prvky pro chodce a další účastníky silničního provozu. Součástí projektu byla i kompletní rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Riegrova.

Oprava ulice Čs. armády. Náklady na rekonstrukci, stejně jako výdaje na rekonstrukci chodníků u všech předmětných komunikací, byly zařazeny mezi nezpůsobilé výdaje a jsou plně financované městem Příbram. Jedná se o výdaje ve výši přibližně 7,4 milionu korun.

Projekt navázal na první etapu rekonstrukce místních komunikací v Příbrami, která byla realizována v roce 2013, přičemž bylo opraveno deset úseků komunikací v celkové délce zhruba 3,2 kilometru a v ceně 22,2 milionu.

Na rok 2015 je připravována realizace třetí etapy. Ta se bude týkat sedmi úseků komunikací v celkové délce 1,8 kilometru. Město opět získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Celková cena stavebních prací projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami 2. etapa" byla dle smlouvy o dílo zhruba 29,7 milionu korun, zakázku zrealizovala na základě výběrového řízení firma Bögl a Krýsl.

Skutečná dotace bude vyplacena ve výši 18,1 milionu, což je 80 procent celkových způsobilých výdajů.

Část dotace, což je 3,9 milionu, byla již vyplacena, zbývající dotace bude vyplacena v prvním čtvrtletí příštího roku.