Podle ředitelky Základní školy Jiráskovy sady v Příbrami Šárky Jendruščákové bylo vedení škol na sklonku minulého týdne pod časovým tlakem. Vše se ale naštěstí stihlo vyřešit.

V Jiráskových sadech zamíří v pondělí 12. října do školy žáci šestých a osmých tříd, zatímco sedmáky a deváťáky čeká distanční výuka. "Mají připravené rozvrhy, které jsou podobné, jako by byli ve škole. Učitel chodí do prázdných tříd, kde sice nejsou děti, ale jsou tam počítače s kamerami, jejichž prostřednictvím se s žáky spojí, vyloží látku a zadá úkoly,“ vysvětlila Jendruščáková s tím, že jsou zachovány běžné rozvrhy hodin kromě výchov.

Podle ředitelky příbramské školy je současný scénář střídání dětí lepší, než kdyby byla celá škola na distanční výuce. „Určitě to není optimální, ani udržitelné. Sotva děti naskočily – a to ještě nejsou srovnané se standardní výukou – tak je změna. Pořád dohánějí, co jim chybí z jara, potřebovali bychom intenzivně učit, ale co se dá dělat,“ uvedla Šárka Jendruščáková.

V mělnické základní škole v Jungmannových sadech rozdělili druhý stupeň na sudé a liché třídy. „V jednom týdnu bude mít prezenční výuku sedmý a devátý ročník, ve druhém šestý a osmý. To aby chodily do školy zhruba stejně velké skupiny dětí,“ vysvětlil ředitel školy Dalibor Ullrych, který se obává, aby nyní žáci neztráceli školní návyky. „Ovšem než by byli stále doma, stále je lepší ta varianta, že tu týden budou a týden ne,“ poznamenal Ullrych.

V berounské základní škole na Wagnerově náměstí bude v tomto týdnu v lavicích šestá a sedmá třída, v příštím osmá a devátá. „V distančním vzdělávání jsem se už proškolili, proto bychom neměli mít problém,“ uvedla ředitelka Eva Drbalová. Berounská škola přitom počítá i s variantou, že některé hodiny se nebudou učit on-line prostřednictvím webkamer, ale třeba pomocí zadávání úkolů přes pracovní listy.

Situace na druhém stupni základních škol
- jeden týden bude chodit např. šestá a osmá třída, další týden se kolektivy vymění
- jedna skupina chodí do školy, druhá se vzdělává na dálku
- ředitelé opatření hodnotí jako optimálnější, než kdyby byli žáci pouze na dálkové výuce
- učitelé se obávají, aby žáci neztráceli školní návyky