Zastupitelé se rozhodli, že do budoucna zajistí obyvatelům potřebné množství pitné vody připojením k vodárenskému systému města Sedlčan, které je již třetím rokem zásobováno vodou ze Želivky.

 
Rozpočet na akci představuje podle sdělení starosty Dublovic Otakara Jeřichy přibližně 62 milionů korun. „Od sedlčanského vodovodu povede potrubí podél silnice I/18. Od křižovatky u Solopysk se trasa odkloní k velkému kaštanu u lesa Deštno. Tyto pozemky patří Krajské správě údržby komunikací, kde jsme získali souhlas. Od kaštanu vede polní komunikace a dále lesem. Pozemky jsou majetkem města Sedlčany a radnice je k nám vstřícná. Nový vodojem by měl být postaven nad kamenolomem, to znamená na nejvyšším bodě, odkud by voda vedla přivaděčem do Dublovic s tím, že by její odbočka pokračovala dolů do Příčov. V Příčovech mají podobné problémy s množstvím a kvalitou vody ve studních a proto se zastupitelé také na jednání rozhodli, že se k tomuto projektu také připojí,“vysvětloval Jeřicha. 


Velkým posunem podle dublovického starosty je, že se podařilo získat souhlas s uložením potrubí všech majitelů dotčených pozemků. „Projekt je v současné době ve fázi žádosti o územní rozhodnutí na Městském úřadu v Sedlčanech. Postupujeme pomalu, ale vytrvale vpřed,“ komentoval aktuálně Jeřicha. „V průběhu příštího roku bychom měli žádat o dotaci. Pokud s žádostí o finance uspějeme, tak přijde na řadu prováděcí dokumentace a následovat bude výběrové řízení na dodavatele stavby. Čas se ale neúprosně krátí. Víme, že tak nákladnou investici nejsme bez dotace schopni hradit z úvěru nebo z obecních peněz,“ konstatoval.


Připomněl, že Dublovice zpočátku uvažovaly o napojení na stávající vodovodní řad na Severním sídlišti v Sedlčanech. „Se starostou Sedlčan Jiřím Burianem jsme si ale ujasnili hned zpočátku, kdy jsme zvažovali různé varianty, že je to technicky nereálné,“sdělil Jeřicha. Zatím si netroufne upřesnit, kdy bude možné celou akci stavebně zahájit. „Možná můžeme mluvit o horizontu dvou let,“ připustil. 


Také příčovští zastupitelé se průběžně přípravou investiční akcí zabývají. Například na posledním zasedání projednali a schválili smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro vodovod do Příčov přes pozemek patřící městu Sedlčany. Akceptovali požadavek radnice za zřízení věcného břemene, což při délce 187 metrů představuje vyplacení částky 9300 korun.

Marie Břeňová