Zmiňované čtyři stovky metrů jsou zatím příslovečnou první vlaštovkou. Celkově se v tomto úseku počítá s opravami pěti kilometrů komunikace. Pokračovat se tedy bude i v příštím roce, a to stejným způsobem jako dosud: za provozu s kyvadlově řízenou dopravou. Na této silnici I/18 se však v příštím roce chystají práce i na dalších místech.

„Rádi bychom opravili povrch, odvodnění i opěrné zdi na necelých dvou kilometrech v úseku Bohutín–Havírna; dostat by se mělo také na celkovou opravu mostu číslo 18-018 před obcí Obory, kde letos ještě probíhá oprava sousedního mostu 18-019,“ uvedl Buček.