Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu, přináší publikace Příručka budoucího důchodce v roce 2007. Nedávno ji vydala Česká správa sociálního zabezpečení. Vyšla v nákladu 150 000 kusů, takže by se mělo dostat na všechny zájemce. Publikaci lze získat zdarma na okresní správě sociálního zabezpečení, stáhnout si ji lze z adresy http://www.cssz.cz/tisk/info_mat.asp.

Formou otázek a odpovědí se v příručce mimo jiné dozvíte, kdy je možné odejít do starobního důchodu, jaké doklady jsou potřeba, co dělat, když některé dokumenty chybí, jak je to s důchodovým pojištěním a důchodovým věkem, se zdaňováním důchodu nebo způsobem jeho výplaty či fakt, že
odchod do starobního důchodu není povinnost, ale právo. To vše doplňují praktické příklady, nechybí přehled zákonů a kontakty.

Jak se důchody valorizují? Jak se zvýšil v roce 2007 strobní důchod ženy, která v roce 2006 pobírala celkem 8910 korun měsíčně?

Starobní důchod 8910 korun v roce 2006 znamenal základní výměru 1470 Kč a procentní výměru 7440 Kč. Od ledna 2007 se základní výměra zvýšila o 100 Kč na 1570 Kč a procentní výměra, pokud byl důchod přiznaný po 31. prosinci 1995, o 5,6 %, tj. o 417 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na
celé koruny směrem nahoru). Celkové zvýšení tak bylo 517 Kč. Po valorizaci tedy žena dostala starobní důchod 9427 Kč měsíčně. Pokud se jednalo o důchod přiznaný před 1. lednem 1996, základní výměra by se zvýšila rovněž o 100 Kč, procentní výměra by však vzrostla o 6,6 %, tj. o 492 Kč. Po valorizaci by tak starobní důchod dané ženy byl 9502 Kč měsíčně. Vydání Příručky budoucího důchodce v roce 2007 vyšlo včetně DPH a distribuce na
pracoviště ČSSZ na více než tři čtvrtě milionu korun, to znamená, že jedna publikace stála 5 korun.

O důchod by se měli starat i mladí

Cílem příručky je zajistit široké veřejnosti dostatek informací o starobním důchodu, a to nejen lidem, kterých se tato penze bezprostředně týká. „Starat se o důchodové pojištění je totiž vhodné úplně v každém věku, například můžete průběžně sledovat své doby pojištění – detailně na straně 16 uvedené publikace,“ doplňuje k problematice tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení Štěpánka Filipová. (mar)