Ekologické centrum Orlov v Příbrami získá podporu na projekt „Národní geopark Barrandien: Příběhy pravěku – Jedno velké dobrodružství“ (300 000 Kč), jehož cílem je popularizace geologicky významných lokalit a také na modernizaci technického zázemí v Domě Natura v Příbrami (180 000 kč).

„Enviromentální výchova je velice důležitá, jelikož umožňuje dětem hravou formou poznávat přírodu kolem nás a chápat vliv člověka na ní. Těší mě, že školy a veřejnost o osvětové aktivity mají zájem a jsem ráda, že jsme mohli podpořit dvě desítky projektů částkou ve výši 9 milionů korun. Prostředky míří na konkrétní projekty či na zajištění technického zázemí vzdělávacích středisek,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Dalším z podpořených programů je Recyklohraní (172 625 Kč), díky kterému se žáci a studenti dozví, jak správně třídit a recyklovat elektroodpad a baterie, ale také, jak vůbec množství takového odpadu snížit. Podporu ve výši 300 000 Kč získá i vzdělávací centrum Tereza na pořádání edukativních aktivit pro středočeské školy ve školním roce 2024/2025. Okresní myslivecký spolek Benešov dotaci využije na pořádání okresního kola myslivecké soutěže pro mládež Zlatá srnčí trofej 2024 (29 500 Kč) a Hnutí Duha získá finance na projekt „Po stopách velkých šelem ve Středočeském kraji“, který zaštiťuje dobrovolnické aktivity v ochraně a monitoringu velkých šelem jako jsou rysi a vlci.

Žadatelé se během ledna mohli hlásit o finanční podporu v rámci dvou tematických zadání. V tematickém zadání Osvětová činnost se jednalo o příspěvek nejen na výukové programy, přednášky a semináře, ale i na pobyty v naučných střediscích ekologické výchovy, terénní cvičení, odborné exkurze nebo na realizaci nových a obnovu stávajících naučných stezek. Druhé tematické zadání bylo zaměřené na technické a odborné zázemí k zajišťování EVVO.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Obrazy i housle. Bleší trh v Příbrami nabídl poklady nejen z půdy

Bleší trh v Příbrami. | Video: Deník/Michal Bílek