Rozdělí je mezi 28 velmi rozmanitých projektů desítek organizátorů, především jde o spolky a neziskové organizace. Čtyři žadatelé uspěli v dotačním řízení dvakrát, připomněla Martina Kemrová z krajského úřadu aktivity organizátorů Felbiánek z Mníšku pod Brdy, M'am'aloca z Českého Brodu, Muzea Říčany a ZO Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Polabí působící na Poděbradsku.

Krajští zastupitelé schválili dotace pro projekty, které byly v termínu od 3. do 18. března podány přes aplikaci „eDotace“ a splnily všechny formální náležitosti, poznamenala Kemrová. Středočeská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti) k tomu poznamenala, že dvě z přijatých žádostí nebyly podány řádně.

„V uplynulém roce se ukázalo, jak je důležité mít kolem sebe přírodu a místa, kam se můžeme rádi vracet,“ uvedla Skopalíková s odkazem na omezení a změny, jež přinesla koronavirová pandemie. „Jsem moc ráda, že můžeme podpořit organizace a školy, které pro nás tato místa zvelebují a zároveň nás učí, jak o přírodu nejen v našem okolí pečovat,“ řekla Skopalíková.

Krajem podpořené ekovýchovné aktivity:

- 01/71 ZO ČSOP Koniklec – Ekologické výukové programy ve Středočeském kraji; okolí Prahy: 202 000 Kč

- Bactrianus z.s. – EVVO příměstský tábor a ornitologický den pro děti: 71 622 Kč

- Ekocentrum Koniklec, o.p.s. – EVVO na Mělnicku: 168 000 Kč

- Ekologické centrum Orlov, o.p.s. – Národní geopark Barrandien: Příběhy pravěku – Jedno velké dobrodružství: 500 000 Kč

- Felbiánek, z. s. – Pohyb vs. covid: Prací proti trudomyslnosti: 206 044 Kč

- Felbiánek, z. s. – Pohyb vs. covid: Letní příměstské tábory a bezkontaktní EVVO pro širokou veřejnost: 169 114 Kč

- Hulice – EVVO ve Včelím světě Hulice: 170 525 Kč

- Křivoklátsko o.p.s. – EVVO na Křivoklátsku 2021–2022: 136 101 Kč

- M´am´aloca – Podpora EVVO v regionu Českobrodska – tvorba a realizace vzdělávacího programu Za včelami do sadu: 260 801 Kč

- M´am´aloca – Podpora EVVO v regionu Českobrodska – tvorba a realizace vzdělávacího programu Cesta za chlebem: 239 165 Kč

- Máslovice – Obnova a rozšíření naučné stezky Máslovice: 323 000 Kč

- Muzeum Říčany, p. o. – Neživá příroda jako základ pro život: 269 712 Kč

- Muzeum Říčany, p. o. – Rok v tvořivé zahradě: 223 392 Kč

- Nadace dřevo pro život – Do lesa s lesníkem 2021–2022 ve Středočeském kraji: 362 380 Kč

- Plchov – Naučná stezka obce Plchov: 200 000 Kč

- Pravý Hradec, z.s. – Společně pro všechny: 130 000 Kč

- Recyklohraní, o.p.s – Ekoabeceda Buďme k vodě šetrní: 105 500 Kč

- sOOva, vzdělávací – pOOštíci v Březí: 500 000 Kč

- Spolek Jasánek – Zahrada jako centrum environmentálních aktivit a vědomostí pro život: 77 350 Kč

- Spolek přátel z Bláta z.s. – Rozšíření a zkvalitnění environmentálních výukových programů na Farmě Bláto: 356 000 Kč

- TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. – Mezinárodní dlouhodobé programy EVVO pro školy ve Středočeském kraji ve školním roce 2021–2022: 500 000 Kč

- Via Michaelica Kristi o.p.s. – Kořenová čistička odpadních vod: 270 000 Kč

- Základní škola a Mateřská škola Kojetice, p. o. – Lesní stezka Kojetice: 194 400 Kč

- ZO ČSOP Polabí – Interaktivní herní prvky do přírodní zahrady na Huslíku: 365 000 Kč

- ZO ČSOP Polabí – Studenti pro Poděbrady: 120 000 Kč

- ZO ČSOP Vlašim – Obnova interpretačních tabulí Pozemkové spolku pro přírodu a památky Podblanicka: 385 700 Kč

- Zoo Chleby, o.p.s. – EVVO a edukační prvky v ZOO Chleby: 369 778 Kč

- Zoopark Zájezd o.p.s. – Učíme se v přírodě – environmentální hřiště v Zooparku Zájezd: 378 672 Kč

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje