Až desítky tisíc ptáků zahynou podle odhadu ročně pod dráty elektrického vedení. Zemřou na následky zásahu elektrickým proudem, nebo zranění, která si způsobí nárazem do drátů. „Ochránci přírody se proto snaží přesvědčit distributorské společnosti, aby elektrické sloupy zabezpečily,“ řekl Pavel Křížek z Ochrany fauny ČR, která ochranná opatření prosazuje. Křížek je vedoucím stanice pro zraněné živočichy ve Voticích, která má na starosti i oblast Příbramska.

„Chceme hlavně, aby se instalovaly sloupy bez rovinných prvků, na něž ptáci dosedají,“ dodal. Přesný počet ptáků usmrcených elektrickým proudem se podle Křížka nedá odhadnout. Valnou většinu zraněných nebo uhynulých zvířat pod elektrickým vedením zlikvidují prakticky už během první noci predátoři. „Když zahyne samice v době hnízdění, uhynou i mláďata na hnízdě,“ upozornil Křížek na další problém.

Jedním z výsledků iniciativy ochránců přírody je rozhodnutí společnosti ČEZ Distribuce investovat nad rámec zákonných povinností do roku 2013 do ochranných prvků elektrického vedení přes 100 milionů korun. Místopředseda představenstva ČEZ Distribuce Martin Němeček včera novinářům řekl, že opatření se budou týkat zejména zhruba 2500 kilometrů vysokonapěťového vedení v chráněných ptačích oblastech NATURA 2000. Na územích, v nichž ČEZ Distribuce provozuje vysokonapěťová vedení, se nachází 26 ze 38 vyhlášených ptačích soustav NATURA 2000. Ochrannými opatřeními firma vybaví
i starší vedení, u nichž to zákon nepožaduje.

Podle Jiřího Kouteckého z ČEZ Distribuce se při rekonstrukci nynějších a stavbě nových vedení vysokého napětí používají ze zákona už jen tzv. bezpečné podpěrné body. Svojí konstrukcí a vzájemnou polohou vodičů zabraňují úrazu ptactva elektrickým proudem. V počátcích elektrizace v Čechách nebyla úhynu ptactva v důsledku úrazu elektrickým proudem věnována velká pozornost. Poprvé na to upozornil v roce 1926 Jan Procházka. V české odborné literatuře se o tom začalo hovořit až o 50 let později. Před deseti roky se tím začal systematicky zabývat Český svaz ochránců přírody, v poslední době iniciativu převzala Ochrana fauny ČR.

V současné době je na území ČR zhruba 750 tisíc sloupů elektrického vedení, které mohou být pro ptáky nebezpečné. Ochrannými prvky je vybaveno asi deset procent elektrických vedení. O jejich větším využití chce Ochrana fauny ČR jednat i s dalšími distributory elektrické energie.