11. únor (11. 2.) byl oficiálně prohlášen za „Evropský den linky 112", aby se zvýšila povědomost občanů Evropské unie o jednotném evropském čísle tísňového volání 112. Stalo se tak 11. února 2009 po podepsání společné deklarace Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Shodou okolností to bylo v době českého předsednictví v Radě Evropy.

Smyslem zřízení této celoevropské tísňové linky bylo poskytnout občanům členských států Evropské unie možnost obrátit se v nouzové situaci na záchranné složky (hasičů, policie a zdravotnické záchranné služby), a to na stejné číslo bez ohledu na to, ve které zemi se zrovna nacházejí, zdarma a z jakéhokoliv telefonního přístroje.

V České republice funguje 14 call center tísňové linky 112 a ta jsou v rámci celého státu navzájem hlasově i datově propojena. V případě přetížení nebo výpadku centra v jenom kraji jsou hovory na linku 112 automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání, aniž by to volající poznal na rychlosti nebo kvalitě odbavení. Ve většině států včetně České republiky funguje číslo 112 společně s dříve zavedenými národními čísly tísňového volání (hasiči -150, policie -158, zdravotní záchranná služba -155).

Technologie telefonních center tísňového volání 112 propojuje základní složky integrovaného záchranného systému - Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a Zdravotnickou záchrannou službu. To umožňuje rychlé vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci záchranných složek.

Na 112 se lze jako na jedinou tísňovou linku dovolat bez SIM karty i bez kreditu, pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora. Operátoři linky 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině, v případě potřeby mají k dispozici softwarovou podporu i v dalších světových jazycích.

Při volání na tísňovou linku 112 nikdo není anonymní. Vyspělou technologii linky 112 obsluhují vyškolení operátoři. Ti mohou identifikovat adresu volajícího z pevné stě, automaticky určit polohu mobilního telefonu při tísňovém volání, využít pravidelně aktualizované elektronické mapové podklady, zjistit identifikační kód mobilního přístroje nebo určit mobilního operátora volajícího. Navíc veškeré hovory jsou nahrávány.

Na základě provedeného celoevropského výzkumu veřejného mínění o tísňové lince je Česká republika vzorem pro celou Evropu. Cílem výzkumu bylo zjistit míru znalostí o lince 112, vnímání její důležitosti a užívání tohoto celoevropského tísňového čísla. Jednotné evropské číslo tísňového volání zná 60 % obyvatel České republiky, což je nejvíce v Evropě. Více jak polovina obyvatel si myslí, že je dostatečně informováno o existenci jednotného evropského čísla tísňového volání 112 (průměr v Evropě je daleko nižší).

Závěrem několik statistických údajů. Na základě tísňového volání zasahovali příslušníci HZS Středočeského kraje – územního odboru Příbram (stanice Příbram, Dobříš a Sedlčany) v roce 2014 celkem u 1 106 událostí. V případě požárů to bylo 261 požárů, 216 silničních dopravních nehod a 6 železničních, 53 úniku nebezpečné chemické látky, 525 technických havárií a ve 44 případech šlo o planý poplach. Byl uchráněn majetek v celkové úhrnné hodnotě přes 63 mil. Kč, přímé škody pak činily více než 21 mil. Kč. Největší škoda 4 milióny korun vznikla při požáru sklízecí mlátičky v obci Podlesí v červenci 2014. V loňském roce byly zraněny celkem 4 osoby a při požáru v rodinném domu v dubnu 2014 v obci Ostrov došlo k usmrcení jedné osoby. Při zásazích bylo v roce 2014 zraněno celkem 7 hasičů. V rámci celého Středočeského kraje v roce 2014 vyjížděly jednotky HZS kraje celkem k 12 283 událostem, při kterých zasahovali nejen profesionální hasiči, ale i členové jednotek požární ochrany obcí. Irena Dvořáková, Územní úřad HZS Středočeského kraje