Stezka by měla být otevřena 30. června v 11 hodin v Bohutíně.

Fabiánova stezka protne dvanáct obcí, které jsou ve Svazku obcí Podbrdského regionu. Patří sem Láz, Bohutín, Podlesí, Příbram, Obecnice, Lhota u Příbramě, Sádek, Trhové Dušniky, Bratkovice, Čenkov, Ohrazenice a Křešín.

„Turisté poznají naprosto bezpečně, že se nacházejí na Fabiánově stezce podle snadného identifikátoru. Tím je úplně nové logo. Dokonce ho schválil i Klub českých turistů,“ uvedl Martin Matuna, místostarosta Bohutína.

Na poslední valné hromadě Svazku obcí Podbrdského regionu si obce vybraly svoje logo, které tak bude reprezentovat nejen Fabiánovu stezsvazek, ale i svazek Svazek obcí Podbrdského regionu.

„Logo spojují čtyři základní prvky, které k obcím v regionu jednoznačně patří. Jsou to hřeben Brd, hornická činnost, říčka Litavka a lesy, které nás obklopují,“ popsal logo Martin Matuna.

Důvodem proč téměř po sedmnácti letech došlo k výběru loga je prý skutečnost, aby se Svazek obcí Podbrdského regionu prezentoval jako silný partner nejen obcím v regionu.

„Svazek by se také rád stal garantem některých činností rozvoje regionu a byl účasten při důležitých jednáních s institucemi nebo jinými partnery, kteří nepůsobí pouze v regionu. V současnosti je tomu tak především v podobě problematiky zpřístupnění Vojenského újezdu Brdy,“ vysvětlil Matuna.

Jak již bylo zmíněno, logo obce vybraly také s ohledem na připravovanou realizaci Fabiánovy stezky. Ta má být základní páteřní turistickou stezkou v podobě umístění informačních panelů do jednotlivých obcí sdružených ve svazku.

Tato stezka by měla jednotlivé obce symbolicky propojit a současně umožnit, aby obce ve svazku mohly následně přidružit svoje aktivity v turistickém ruchu na Fabiánovu stezku.

„Celkem bude realizováno čtyřiadvacet topografických map, do kterých budou citlivě vsazeny fotografie z jednotlivých obcí, které budou poukazovat na pozoruhodnosti v daných obcích. Součástí stezky bude i instalace čtrnácti informačních panelů, na které budou tyto mapy umístěny. Některé mapy tak budou umístěny na panely, které jsou v majetku obcí,“ doplnil Martin Matuna.