Bohutínští se o tento projekt pokoušeli dlouhé roky až se jim tento měsíc podařilo stezku zprovoznit. Jsou na ni napojeny obce, které jsou ve Svazku obcí Podbrdského regionu. V každé z obcí, kterou stezka prochází, je informační tabule, ze které mohou turisté vyčíst nejen zajímavosti z dané oblasti, ale zároveň se dobře zorientovat.

„Turisté poznají naprosto bezpečně, že se nacházejí na Fabiánově stezce podle snadného identifikátoru. Tím je logo Svazku obcí Podbrdského regionu,“ uvedl Martin Matuna, místostarosta Bohutína při slavnostním otevření stezky. Po nejdelší trase po Fabiánově stezce turisté dostanou z Lázu až do Křešína.