Jedním z nich je i Vladimír Kuncl, farmář z Brziny a předseda Asociace soukromých zemědělců pro oblast Příbramska.

Kolik soukromých zemědělců z Příbramska se k asociaci hlásí?
Registrováno je 34 aktivních soukromých zemědělců, obhospodařujících celkem necelé dva tisíce hektarů. To znamená, že v průměru je to 50 až 60 hektarů na jednu farmu.

Jak v současné době vnímáte podporu od státu?
Mrzí nás, že vláda hodila malé farmy přes palubu. Když se jednalo o tom, zda se přijme model plateb, který bude vhodný pro malé farmy, tak jej nepodpořila. Přitom kromě České republiky tento model přijaly téměř všechny státy EU, včetně sousedního Německa. Jde o dotaci, platbu na prvních 89 hektarů. Bohužel se přijal model, který je výhodný pro větší podniky. Bude opět podporován bioplyn, pěstování kukuřice…

Jak je to v současné době s takzvanou zelenou naftou?
Bude dál, i když ne v takovém množství jako dříve, kdy jsme dostali z pohonných hmot šedesát procent spotřební daně jako vratku, nyní to bude čtyřicet. Bylo špatným rozhodnutím, že takzvaná zelená nafta byla Česku zrušena a je jenom dobře, že se vládní kabinet rozhodl daňové osvobození vrátit.

Jak se díváte jako zkušený hospodář na současný trend pěstování kukuřice, řepky na úkor obilí?
Je to strašný. Stále slyšíme, že je potřeba zajistit pro Českou republiku potravinovou soběstačnost. Pěstuje se ale především řepka a kukuřice na výrobu paliv a elektřiny a přitom dochází k obrovské devastaci půdy. Stačí, když víc zaprší a hned letí půda z polí do vodních toků. Vloni naše obec čistila rybník. Jen díky tomu, že akciová společnost ZD Krásná Hora uznala svůj podíl viny, čistili jsme společně a vyšlo to na necelý milion korun. Letos byla situace obdobná. Nejhorší na tom ale je, že takhle zbytečně mizí tuny ornice. Mně vadí, že se poukazuje na to, že se zabírá půda, aby se postavila logistická centra, supermarkety a průmyslové objekty, ale problém s devastací orné půdy je ještě podstatně horší a o něm se téměř mlčí.

Můžete být trochu konkrétnější?
Je to plíživý problém. Laická veřejnost to nijak nevnímá. Bioplynky jsou dneska byznys. Při současném trendu, kde jsou vidět široko daleko kukuřičné lány, nám půdy odplouvá obrovské množství. Odplouvá nám to nejhodnotnější. Půda má čím dál horší bonitu, kvalita se dohání chemií… Ale to by bylo na samostatné téma o životním prostředí, kvalitě potravin…

Co vy na své farmě pěstujete a chováte?
Většinu pozemků máme zatravněnou. Věnujeme se chovu masného skotu, takže především pastva a výkrm. Syn si zařídil ´bourárnu´, několikrát ročně jdou vykrmení býci na porážku a jejich maso v biokvalitě pak farma prodává.

Kolik máte koní?
V současné době dvacet, využíváme jich zhruba dvanáct.

Prázdniny v sedle je název dětského tábora, který rodina Kunclova každoročně na svých pozemcích pořádá. Jak funguje letos?
Letos se zaplnil velmi rychle. Trvá celé prázdniny – celkem jde o osm týdenních turnusů. Na louce máme postavena tee-pee, děti se učí jezdit na koni, žijí tak trochu jako indiáni. Po dopolední výuce jezdectví a projížďkám a všemu, co k tomu patří, je odpoledne zaměřeno na hry, na lesní moudrost a přírodu vůbec.

Marie Břeňová