Ochránci spočítali loňské výjezdy ke zraněným zvířatům. Na území Středočeského a Jihočeského kraje v rámci pověřených úřadů s rozšířenou působností: Votice, Sedlčany, Příbram, Dobříš, Tábor, Soběslav a částečně Benešov u Prahy) měli zhruba 600 výjezdů.

„Nejčastější příčinou zranění byly popáleniny, zlomeniny, pohmožděniny nebo otřesy. Pak jsou to zbytečně odchycená mláďata (ježčata, zajíčata, srnčata, předčasně vylétnutá ptáčata kosů a drozdů. Tomu se samozřejmě snažíme předejít důkladnou osvětou na dané téma. Výjimkou bohužel není ani úmyslné ublížení ze strany člověka,“ popisuje důvody výjezdů Lucie Spálenková z Ochrany fauny ČR.

Loni ochránci zajistili šest lokalit (Drhovy, Nový Knín, Čenkov, Petrovice, Prostřední Lhota, Bratřejov), kde dochází k masivní jarní migraci obojživelníků přezimujících na suchu.

V padacích pastích pro bezpečný přechod přes komunikaci bylo zachyceno celkem devět živočišných druhů: blatnice skvrnitá, čolek obecný, čolek velký, kuňka obecná, ropucha obecná, rosnička zelená, skokan hnědý, skokan štíhlý a skokan zelený.

„Díky pravidelnému zajištění rizikových lokalit se počet obojživelníků rok od roku pomalu navyšuje. Během jarních transferů jich bylo bezpečně přeneseno 12 456,“ spočítala Lucie Spálenková.

Záchrannou stanici navštívilo 56 skupin, z toho 1 714 návštěvníků z mateřských a základních škol, studenti středních škol, děti ze zájmových kroužků.
„Během roku k nám našlo cestu 521 návštěvníků z řad široké veřejnosti. Celkový počet tedy dosáhl krásného čísla 2 235 návštěvníků,“ pokračuje Spálenková.

Ochrana fauny ČR už druhým rokem úspěšně spolupracuje s Vyšší odbornou školou a Střední zemědělskou školou Benešov. Studentům prvního ročníku oboru veterinářství poskytuje individuální praxi po celý školní rok. Ve školním roce 2010 až 2011 ve votické stanici absolvovalo individuální praxi 32 studentů, v tomto školním roce zatím 25 studentů.

Ke konci roku 2010 byla zahájena výstavba Centra Ochrany fauny ČR v obci Hrachov na Sedlčansku. Tento rozsáhlý projekt byl podpořen z prostředků EU v rámci Osy 6 Státního fondu životního prostředí.

Financování projektu podpořil Středočeský kraj a sponzoři. Zahájení provozu v Hrachově se plánuje na přelom května a června.