Kulturní dům v Březnici: Čtvrtek 1. 3. 2012 v době od 9,00 do 11,30 hod. a od 12,30 do 16,30 hod.

Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem: Úterý 6. 3. 2012 v době od 9,00 do 11,30 hod. a od 12,30 do 16,30 hod.

Kulturní středisko Jince: Čtvrtek 8. 3. 2012 v době od 12,00 do 16,00 hod.

Obecní úřad Hvožďany Úterý 28. 2. 2012 v době od 12,00 do 16,00 hod.

Obecní úřad Kamýk nad Vltavou Středa 7. 3. 2012 v době od 12,00 do 16,00 hod.

V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat vyplněné daňové přiznání a získat informace k vyplňování tiskopisů. Z technických důvodů zde nelze provádět příjem plateb daňových povinností v hotovosti. Můžete obdržet složenku pro případné zaplacení daně.

K dispozici budou prázdné tiskopisy včetně všech potřebných příloh a poučení k vyplnění daňového přiznání.

Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informační telefonní lince Finančního úřadu v Příbrami: 318 473 473. Provoz informační linky: v období od 1. 3. 2012 do 2. 4. 2012.

Pondělí, středa, úterý, čtvrtek, pátek

8,00 – 17,00 hod.
8,00 – 14,00 hod.
8,00 – 13,30 hod.

V souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude budova Finančního úřadu v Příbrami otevřena v prodloužených úředních hodinách: období 26. 3. 2012 - 30. 3. 2012 8,00 – 18,00 hod.

Sobota 31. 3. 2012 8,00 – 12,00 hod.

Pondělí 2. 4. 2012 8,00 – 18,00 hod.

Finanční úřad v Příbrami