„Pokud se ohlédneme do nedávné minulosti zjistíme, že z fondu bylo občany města čerpáno opravdu minimum finančních prostředků. V roce 2018 bylo poskytnuto 150 tisíc korun dvěma žadatelům. V letošním roce si podali žádost čtyři zájemci, kterým bylo poskytnuto celkem 400 tisíc korun. S ohledem na nízký zájem doporučujeme zastupitelům zvážit, zda je do budoucna vhodné zmíněný fond udržovat nebo zda alokované prostředky, kterých není zrovna málo, použít pro rozvoj města,“ konstatoval starosta Jan Konvalinka (ANO).

Nicméně opozice si nemyslí, že by bylo dobré fond úplně zrušit. Václav Švenda proto navrhl na zasedání fond nerušit. „Město v současné době tyto prostředky akutně nepotřebuje. Fond můžeme zrušit kdykoli a věřím, že lidé ho budou více využívat,“ řekl.

Přestože opozice je v zastupitelstvu ve výrazné menšině, Švendův návrh prošel a fond zůstal zachovaný. „Chci poděkovat všem zastupitelům z řad vládnoucí koalice, že přehodnotili svůj postoj a podpořili náš návrh,“ dodal.

V roce 1995 byl zřízen Fond oprav a modernizace (FOM). První půjčky z tohoto fondu byly poskytnuty v roce 1996, kdy finanční prostředky čerpalo jednadvacet žadatelů. Zájem o půjčky se postupně začal snižovat i přesto, že byla vypisována tři až čtyři výběrová řízení ročně.