Jednotka krajského ředitelství policie Středočeského kraje se zaměřila na prověření základních taktických postupů. „Jedná se hlavně o vybraná riziková sportovní utkání nebo hromadné akce s větší účastí, kde by mohlo hrozit narušení veřejného pořádku, například demonstrace, technoparty a podobně,“ vysvětlil vedoucí odboru služby pořádkové policie Jan Štáf.

Policisté trénovali taktické postupy zahrnující rozdílná prostředí, ve kterých zákrok probíhá. Šlo nejen o standardní zákroky v otevřeném terénu, ale také uvnitř budovy. Akce se zúčastnili i kolegové z jízdní policie. Cvičení v tomto nebo obdobném rozsahu musí pořádková jednotka absolvovat minimálně šestkrát ročně.

„Práce člena pořádkové jednotky je z hlediska fyzického i psychického zatížení poměrně náročná, vyžaduje zvýšené nároky v oblasti tělesné zdatnosti, psychické odolnosti a emoční vyváženosti. Policisté jsou zařazeni do jednotky na dobrovolné bázi a v působí v ní pouze v okamžiku jejího nasazení nebo výcviku,“ přiblížil Štáf.

V opačném případě tito policisté vykonávají službu na základních útvarech, jako jsou obvodní oddělení policie, oddělení hlídkové služby, dopravní inspektoráty nebo oddělení služby kriminální policie a vyšetřování.

Přítomní studenti měli tak další možnost nahlédnout pod pokličku práce policistů a v rámci praxe vidět různorodost policejní práce. Někteří z nich se tak mohou rozhodnout pro kariéru u Policie České republiky. „Pokud úspěšně složí maturitní zkoušku, projdou psychologickým vyšetřením a prokáží zdravotní i fyzickou způsobilost, mohou pak začít pracovat jako noví policisté,“ uzavřel Štáf.