Vřesoviště v Brdech vznikla na vykácených dopadových plochách pro dělostřelce a celou dobu existence VÚ Brdy byla udržována dopady munice, které provázely doprovodné požáry. Vřes potřebuje, aby byl občas narušen povrch kolem něj a mohly se uchytit nové semenáčky. Jinak porost po přibližně 15 až dvaceti letech přestárne a zanikne.
Z pohledu ochrany přírody proběhla obnova vřesoviště v I. zóně CHKO zcela v souladu s plánem péče o CHKO Brdy.