„Výstavbu hřiště jsme hradili z vlastních prostředků, z peněz z grantu, který jsme dostali od města Příbram a z příspěvků od sponzorů. Celkem nás výstavba a vybavení hřiště stálo asi 300 tisíc korun,“ řekla ředitelka školky Jaroslava Ševčíková. Na dopravním hřišti si budou moci nejmladší děti v praxi vyzkoušet, jak se mají správně pohybovat v silničním provozu. Naučí se například rozpoznávat dopravní značky, přecházet silnici a nebo se seznámí s tím, jak se chovat na kruhovém objezdu. Dopravní hřiště bude sloužit nejen dětem z této mateřské školy, ale i dalším předškolákům z ostatních příbramských školek. „A pokud bude zájem, otevřeme hřiště nejméně dvakrát do měsíce v odpoledních hodinách i pro rodiče s malými dětmi,“ doplnila ředitelka školky. Pásku na zahájení provozu společně přestřihli velitelka Městské policie Příbram Jaroslava Vodičková a vedoucí odboru školství Městského úřadu Příbram Jaroslav Kopecký. Městští strážníci budou odbornými garanty provozu nového hřiště a budou dětem vysvětlovat zásady bezpečného chování v silničním provozu.