Přestavovaly se zde totiž podzemní prostory, které nevyhovovaly hygienickým předpisům. Stavbu prováděla firma Stavel. „Ve sklepení vznikly nové hygienické prostory pro kuchařku, dále je tam přípravna brambor a zeleniny, keramická dílna a další upravené sklepní prostory. V budově se rekonstruovaly také staré rozvody elektřiny, vody a odpadu,“ řekla ředitelka mateřské školy Alena Rampová. Komise neobjevila nedostatky, kolaudace byla úspěšná.