Hejtmance byl dopis adresován z toho důvodu, že památník připomínající odkaz spisovatele Karla Čapka a jeho manželky, herečky Olgy Scheinpflugové, funguje jako příspěvková organizace Středočeského kraje. Kopii tudíž dostal také krajský radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD) – a rovněž jeho stranický šéf Jan Hamáček.

Autoři chtějí znát koncepci, s níž nová ředitelka zvítězila ve výběrovém řízení (a také vědět, kdo její plány posuzoval ve výběrové komisi), stejně jako směr, jímž se má činnost památníku nadále ubírat. Ohrazují se také proti tomu, že instituce pod novým vedením údajně ukončuje spolupráci s lidmi, kteří její činnost rozvíjeli od devadesátých let.

To, že výměnu v ředitelském křesle pisatelé otevřeného dopisu v této chvíli nepovažují za změnu k lepšímu, dávají jasně na srozuměnou jejich slova.

„Dlouhodobě jsme sledovali práci dnes již bývalé ředitelky Památníku Karla Čapka Kristiny Váňové a nikdy jsme ke spolupráci s ní nebo s Památníkem jako takovým neměli nejmenších připomínek. Proto nás udivilo jmenování nové ředitelky Mgr. Alice Seidlové, která není v oblasti čapkovské, literárně-historické či aspoň muzejnické nijak etablovaná,“ uvádí text otevřeného dopisu. S tím, že u člověka, jenž se ocitne v čele takovéto instituce, lze očekávat „zásadnější zájem“.

„Ve škole jsem se ho (Čapka) taky učila. Jako studenti jsme navštívili tento památník,“ cituje dále dopis mediální vyjádření Seidlové. A doplňuje i slova jejího tchána, středočeského radního pro oblast školství Zdeňka Seidla (ČSSD), jenž prý jmenování snachy podpořil při hlasování rady kraje: „Ani nevím, že jsem tam hlasoval. Je to málo významná věc.“

„Souhlasím s tím, že ne všechny mediální výstupy byly šťastné – a mohly vést k pochybnostem o výběru vhodné osoby. Naproti tomu vnímám i reakci pana Emila Palivce, který zastupuje čtyři vlastníky objektu, který tuto personální změnu přivítal,“ reagovala hned během pondělka hejtmanka ve vyjádření zveřejněném na webových stránkách středočeského hejtmanství.

„Stejně jako Společnost Ferdinanda Peroutky jsem v souvislosti se změnou ředitelky Památníku Karla Čapka zaznamenala řadu komentářů a kontroverzí doprovázejících jmenování nové ředitelky. Podle mých informací proběhlo výběrové řízení standardním způsobem – a nově jmenovaná ředitelka splnila všechny jeho náležitosti,“ konstatovala.

Připomněla současně, že ona sama byla v době výběrového řízení i schvalování jeho výsledků krajskou radou na mateřské dovolené. „Vzhledem k tomu bude paní ředitelka pozvána k účasti na jednání rady, aby všechny její členy se svými záměry seznámila,“ uvedla Jermanová. Slíbila, že bude rovněž požadovat – a to z pozice své autority hejtmanky – aby nová ředitelka také předstoupila před novináře. „A zveřejnila svoji vizi řízení památníku,“ ujistila, že požadavek na představení chystaných kroků i budoucího rozvoje nezapadne.

Změnu ve vedení památníku sleduje Společnost Ferdinanda Peroutky s mimořádnou pozorností i z toho důvodu, že právě tam se nachází jediná expozice připomínající Peroutkův život a jeho dílo.

„Společnost Ferdinanda Peroutky udílí nejen novinářskou cenu nesoucí jeho jméno, ale také dbá o uchování jeho odkazu. Právě v tomto ohledu jsme vždy s paní Váňovou a potažmo Památníkem Karla Čapka spolupracovali a poskytovali mu nejen podporu, ale také například předměty z pozůstalosti nebo cenné archiválie,“ připomněli signatáři otevřeného dopisu dobrou spolupráci s někdejší ředitelkou.