Generál přijel, aby se s vojáky rozloučil před odchodem do zálohy. Ve svém proslovu k vojákům zdůraznil: „S dělostřelci jsem velmi rád spolupracoval, protože na vás bylo vždy spolehnutí a úkoly jste plnili bez problémů. A tak to zůstalo do poslední chvíle. Bylo mi ctí vám velet."

Velitel brigády plukovník Jan Třináctý panu generálovi poděkoval za podporu a pomoc při řešení celé řady úkolů. Nezapomněl ocenit zvláště jeho lidský přístup při řešení složitých situací vojáků, a to především po přestěhování 131. dělostřeleckého oddílu z Pardubic do posádky Jince. Na závěr slavnostního nástupu mu před bojovým praporem udělil Pamětní odznak 13. dělostřelecké brigády. Jako vzpomínku na léta, kdy z pozice velitele Společných sil měl ve své podřízenosti i dělostřelce, mu předal symbolické dělo s věnováním od příslušníků brigády.

Generál ještě jednou poděkoval veliteli a všem vojákům za vysoce profesionální přístup k plnění úkolů a všem popřál hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody. Že byl s prací dělostřelců vždy spokojen, stvrdil svým zápisem do kroniky útvaru. kpt. Michal Abrhám