Vlna nejistoty a pochybností nastala u příslušníků 13. dělostřelecké brigády poté, co byla v některých sdělovacích prostředcích publikovaná zpráva o zrušení Vojenského újezdu Brdy a následném možném zrušení či přemístění 13. dělostřelecké brigády na jiné místo dislokace.

„Pokládal jsem za svoji povinnost, uvést věci na pravou míru a sdělit vám přesné informace,“ řekl v úvodu generál Žižka zhruba před padesátkou dělostřelců, kteří se společně s velitelem brigády plukovníkem Janem Třináctým shromáždili, aby slova brigádního generála Žižky, jenž je 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR, předali svým kolegům, kteří v té době plnili výcvikové úkoly.

„Žádná další změna organizační struktury, stěhování či dokonce rušení vás nečeká. Dělostřelecká brigáda v Jincích je perspektivním útvarem, se kterým se počítá i v nové organizační struktuře Armády České republiky,“ zdůraznil generál Žižka a dodal: „Nová koncepce resortu obrany počítá s redukcí vojenských újezdů. Existuje analýza, ze které vyplývá, že z vojenského hlediska je nejpřijatelnější variantou zrušení Vojenského újezdu Brdy. Není to však konečné rozhodnutí. Celá věc musí projít schvalovacím procesem a bude vyžadovat i případnou úpravu zákona. V případě, že opravdu dojde ke zrušení tohoto újezdu, dělostřelecké brigádě zůstane pro základní taktickou a dělostřeleckou přípravu cvičiště a k plnění palebných úkolů bude využívat některý ze zbývajících vojenských prostorů.“

Generál Miroslav Žižka reagoval i na dotazy vojáků. "Nejčastěji se ptali na snížení platů, chystané zdanění příspěvku na bydlení, mají také obavy z další profesní perspektivy a také se zajímali, proč je nedostatek personálu na nižších velitelských funkcích, především na stupni četa. Generál slíbil dělostřelcům podporu a pomoc při řešení problémů," uvedl mluvčí brigády Michal Abrhám.