Na sport 1,8 milionu korun

Na sportovní aktivity rada doporučuje rozdělení finančních prostředků pro rok 2011 z celkové sumy 1,8 milionu korun. Z této částky je vyčleněno 540 tisíc korun na investiční výdaje, což představuje 30 procent z celkových přidělených prostředků. Dále je z částky 1,8 milionu korun určeno na činnost občanského sdružení, jehož hlavní náplní je sportovní vyžití mládeže, 914 tisíc korun, to je přesně polovina z přidělených prostředků.

Na jednorázové sportovní akce a mimořádné výdaje občanského sdružení je určeno 306 tisíc korun. Na významné sportovní akce klubově neorganizovaných sportovců je radními doporučeno rozdělit 40 tisíc korun.

Stejná částka na kulturu

Stejná suma jako na sportovní aktivity, tedy 1,8 milionu korun, má jít na podporu kultury. Rada doporučuje zastupitelstvu rozdělit celou částku 85 žadatelům.

Pro životní prostředí 300 tisíc

O grant na zlepšení životního prostředí požádalo 11 organizací. Rada navrhuje schválit rozdělení grantů na životního prostředí v celkové výši 300 tisíc korun.

„Grantový systém podpory nejrůznějším institucím působícím ve městě se osvědčil a budeme v něm pokračovat,“ dodal k podpoře institucí starosta Řihák.