Vojenské historické sdružení Brdy uspořádalo dvě podobné přednášky na sklonku loňského roku v Hořovicích a setkaly se tehdy s velkým zájmem.

„Prezentovali jsme na nich to, co se nám zatím podařilo shromáždit o osudech brdských hájoven. Některé z nich byly během uplynulých desetiletí vystěhovány, zbourány, jiné stojí dodnes. Přednáška doplněná projekcí fotografií je výsledkem několikaletého úsilí věnovaného shromažďování dokumentů, historických map, starých snímků i vzpomínek pamětníků,“ uvedl Petr Ježek.

Návštěvníci přednášky v Rožmitále se dozví něco nového i z historie loveckého zámečku Tři Trubky.

Přestože má občanské sdružení v názvu slovo „vojenské“, o vojáky nejde. „Brdy jsou ale od roku 1927 spojeny s armádou a nás zajímá vše, co se ve Středních Brdech dělo a děje. Sdružení bylo zaregistrováno v květnu 2007. Registraci předcházelo mnoho schůzek a diskuzí, zda se do zakládání sdružení vůbec pouštět. Nakonec jsme se tedy s několika kamarády společně rozhodli, že našemu koníčku – snaze o poznání a zachycení historie Středních Brd – dáme oficiální rámec a činnost zastřešíme občanským sdružením s programem odpovídajícím našim zájmům,“ doplnil Petr Ježek.

Cílem bylo podle něj i usnadnění přístupu k informacím, jejich získávání, výměna a možnost pořádat akce, například výstavy, turistické pochody nebo setkání lidí, kteří se o Brdy aktivně zajímají.

František Žán