Jako jediný průjezd budoucím CHKO Brdy považuje rožmitálský starosta maximálně silnici Obecnice – Zaječov jako krajskou komunikaci. A nevěří ani, že by do budoucna přežila v Jincích vojenská posádka. „Ani Jince, ani Armáda ČR v dnešní konstelaci nepřežijí rok 2020," tvrdí dokonce.

O situaci kolem rušení újezdu, přípravě CHKO Brdy a novém katastrálním členění Brd jsme si povídali se starostou Jinec Josefem Hálou.

Pane starosto, rada Středočeského kraje přijala stanovisko, že vedení nesouhlasí se změnou hranic ve vojenském újezdu. Jak si myslíte, že jde toto usnesení Vlády ČR kvůli nesouhlasu změnit ve prospěch kraje? Myslíte, že je to vůbec možné?

Vláda, pokud vím, vzala všechny návrhy pouze na vědomí. Tím pádem není ještě nic schváleno. A pokud se jedná o hranice kraje – nezlobte se, ale připomíná mi to Mnichov 1938 – o nás bez nás. Jak jinak charakterizovat situaci, kdy se o území Středočeského kraje rozhoduje ve Strašicích, obci Plzeňského kraje. Zde si ministři ODS „podávají dveře", přitom nikdo nás na jednání nejen nepozve, ale ani z nich nejsou žádné výstupy. Myslím, že jde o to, aby se vše připravilo v klidu a hlavně bez obyvatel okolí Brd. A vůbec, o území se vždy v minulosti bojovalo. Pojďme a dejme vědět o našem názoru, povedlo se nám to s radarem, povede se i toto.

Už jste několikrát médiím řekl, že považujete rušení vojenského újezdu za nesmysl. Proč?

Nesmysl to podle mého názoru bezesporu je. Z řady důvodů – od velmi dobře fungující ochrany přírody až po zachování pracovních příležitostí, což platí zejména pro nás Jinečáky. Jakou logiku má zrušení vojenského prostoru ve kterém sídlí dělostřelecká brigáda, jezdí tam cvičit nejen řada jiných vojenských útvarů, ale i příslušníků dalších ozbrojených složek a integrovaného záchranného systému? Doufáme, že stále platí ubezpečení bývalého ministra obrany pana Vondry, že posádka v Jincích zůstane a to i přesto, že již není ve funkci. Jsem, stejně jako rozumně uvažující vojáci, všemi deseti pro zachování Vojenského újezdu Brdy.

Proč se obáváte v případě rozdělení katastrů, že za vznikem suchého poldru na Klabavě, který prosazuje Plzeňský kraj, jsou skryté zájmy v podobě využití tohoto území pro rekreační účely? Co říkáte na názor,, že by nějaká ta útulna pro turisty zase tolik nevadila?

Nikdo nám za celý rok a půl neřekl pravý důvod, proč se prostor „musí" zrušit. Že se s majetkem prostoru něco bude dít, je podle mě ale nadmíru jisté. Proč najednou Vojenské lesy prodávají pozemky u Berouna a jinde mino VVP? A bude to jenom u Berouna nebo po roce 2015 přijdou na řadu i Brdy? Do konce ledna měl být také připraven pracovní návrh na zonaci prostoru z pohledu CHKO. Podle prvních informací je většina území Brd navrhována do 3. a 4. zóny, tedy v zónách kde je možné stavět. Zájem ze Strašicka o zrušení prostoru evidujeme více jak 10 – 15 let. Proč asi? Abychom mohli začít chodit do Brd na houby? Co se týče „útulen" – myslím, že v obcích kolem Brd je většinou dostatek budov, které dříve jako „útulny" velmi dobře fungovaly a dnes jsou zavřené. Proč povolovat jiné, když tyto, postavené často v akci „Z" samotnými obyvateli vesnic o sobotách a nedělích, nyní chátrají a dělají regionu ostudu?

Jak vnímáte možnost, že by se silnice mezi Obecnicí a Zaječovem stala spojnicí mezi kraji? Zazněly i názory, že by kraje mohla spojovat třeba komunikace z Bukové do Strašic…

Paradox je ten, že především Příbramsko by mělo mít zájem na rychlejším propojení na D 5. A přesto obyvatelé s průjezdem přes Obecnici nesouhlasí. Naopak obyvatelé Zaječova by byli průjezdem z Obecnice omezování a těm to nevadí. Zde je vidět rozdílný přístup samospráv k ochraně Brd. A pokud se týká Věšína a Strašic – to by jen potvrzovalo obavy týkající se rozvoje rekreace v okolí Padrťských rybníků v předešlé otázce.
Jistě by zkrácení cesty z Příbramska na plzeňskou dálnici bylo příjemné. Ale pokud nám jde o ochranu přírody, tak jsou tyto úvahy zcestné.

Věříte tomu, že po zrušení újezdu zůstanou vojáci v Jincích?

Nic jiného mi nezbývá. Městys, který na armádě vyrostl, má s armádou společnou infrastrukturu, armáda zaměstnává desítky obyvatel v kasárnách a podnikatelé profitují z poskytovaných služeb pro stovky vojáků, by byl bez posádky vyřízený. Navíc, dovede si někdo představit, co by zbylo v dnešní době krize ze samotných kasáren? Kasáren, které přímo sousedí se sídlištěm o 204 bytech?

Mnoho let trvalo, než jsme vybudovali dostatek míst v mateřské školce právě pro děti vojáků, připravili podmínky pro moderní výuku v základní škole, vyřešili infrastrukturu městyse. Máme projekty na další bytovou výstavbu, zainvestovali jsme pozemky na výstavbu rodinných domků atd. Odchodem vojáků by úsilí několika generací vyšlo nadarmo. Ani se mi na to nechce pomyslet.